Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng

20:53 | 26/09/2022

(Bqp.vn) - Ngày 22/9/2022, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 3689/QĐ-BQP ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) Bộ Quốc phòng; trong đó xác định thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Quốc phòng.

- Đối với cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

Đôn đốc, kiểm tra cán bộ, nhân viên thuộc quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Quốc phòng. Phối hợp với Văn phòng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh 86 tích hợp, đồng bộ thông tin, dữ liệu liên quan, yêu cầu nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Quốc phòng theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý, số hóa và trả kết quả giải quyết TTHC đúng theo quy định.

Trường hợp đến hạn trả kết quả giải quyết TTHC, cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC chưa hoàn thành phải chủ động gửi thông tin đến Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng và công bố trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trước ngày hẹn trả kết quả 01 ngày để tổ chức, cá nhân biết (việc gia hạn và hẹn ngày trả kết quả không quá một lần).

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục những sự cố do nguyên nhân kỹ thuật của hệ thống hoặc lỗi của cán bộ, nhân viên thuộc quyền gây ra; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tìm nguyên nhân và giải pháp đảm bảo an toàn, thông suốt trong quá trình quản lý, vận hành hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Quốc phòng.

Thông báo, cập nhật đầy đủ, kịp thời những thay đổi của các TTHC được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Quốc phòng. Bảo đảm chất lượng dịch vụ thanh toán trực tuyến và việc bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện theo quy định pháp luật.

Lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHCđiện tử theo quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định pháp luật có liên quan về lưu trữ. Việc lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC điện tử có giá trị như lưu trữ dưới dạng văn bản giấy.

- Đối với cán bộ, nhân viên tiếp nhận, giải quyết thủ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Quốc phòng

Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Quốc phòng.

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ điện tử hoặc số hóa hồ sơ giấy đưa lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Quốc phòng; gửi các thông tin phản hồi đến tổ chức, cá nhân theo địa chỉ tổ chức, cá nhân đã đăng ký.

Sử dụng tài khoản giao dịch điện tử đã đăng ký đăng nhập vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Quốc phòng để theo dõi, giải quyết hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị khi phát hiện các hành vi sử dụng hệ thống thông tin không đúng mục đích, các dấu hiệu gây ảnh hưởng đến an toàn, an ninh thông tin để kịp thời xử lý.

Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tiến hành thu thập thông tin của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật kiến thức, kỹ năng về giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

- Đối với tổ chức, cá nhân có yêu cầu TTHC

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của tài khoản đăng ký và những thông tin khai báo trong quá trình thực hiện TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Quốc phòng.

Quản lý và giữ bí mật thông tin tài khoản, mật khẩu; trường hợp tài khoản bị mất, đánh cắp hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép phải thông báo kịp thời đến cơ quan quản lý, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Quốc phòng.

Thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên hồ sơ điện tử giải quyết TTHC; nộp phí, lệ phí, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) trong giải quyết TTHC thông qua chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Quốc phòng hoặc cách thức khác theo quy định của pháp luật.

Phản ánh, kiến nghị với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về sự không cần thiêt, không hợp lý và không hợp pháp của TTHC.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm:

Quang Sơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.