Văn bản quản lý - chỉ đạo

Đại tướng Phan Văn Giang ký Quyết định tặng Bằng khen cho Công ty TNHH một thành viên Bảo tồn di sản văn hóa

16:10 | 13/10/2023

(Bqp.vn) - Ngày 05/10/2023, Đại tướng Phan Văn Giang đã ký Quyết định số 4865/QĐ-BQP, tặng Bằng khen cho Công ty TNHH một thành viên Bảo tồn di sản văn hóa, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc của Công ty trong xây dựng, thực hiện bức tranh Panorama tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.


Hướng dẫn xử phạt hành chính lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới; trên vùng biển, đảo và thềm lục địa
11:10 | 02/12/2022
(Bqp.vn) - Ngày 21/11/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 82/2022/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng
18:54 | 01/12/2022
(Bqp.vn) - Ngày 28/11/2022, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 4996/QĐ-BQP ban hành Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng.
Thông tư hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập và bàn giao hài cốt liệt sĩ
14:50 | 23/11/2022
(Bqp.vn) - Ngày11/11/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 80/2022/TT-BQP hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ.
Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách thuộc quản lý Bộ Quốc phòng
14:44 | 14/11/2022
(Bqp.vn) - Ngày 06/11/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 4576/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ 20 thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách được quy định tại Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28/12/2019.
Thông tư quy định về biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
14:29 | 14/11/2022
(Bqp.vn) - Ngày 04/11/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 79/2022/TT-BQP quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2022 và thay thế Thông tư số 78/2019/TT-BQP ngày 11/6/2019.
Quy định về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội
14:42 | 25/10/2022
(Bqp.vn) - Ngày 30/9/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 63/2022/TT-BQP quy định về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội. Theo đó, Thông tư này quy định về mẫu chứng chỉ; nguyên tắc quản lý, cấp và sử dụng chứng chỉ; cấp lại, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ; sao chứng chỉ từ sổ gốc; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý và sử dụng chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội.
Chế độ báo cáo, trao đổi, cung cấp thông tin về công tác nội chính, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Bộ Quốc phòng
17:31 | 13/10/2022
(Bqp.vn) - Ngày 06/10/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Quy định số 3408/QyĐ-BQP về chế độ báo cáo, trao đổi, cung cấp thông tin về công tác nội chính, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Bộ Quốc phòng.
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
14:16 | 12/10/2022
(Bqp.vn) - Ngày 18/7/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 52/2022/TT-BQP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng
20:53 | 26/09/2022
(Bqp.vn) - Ngày 22/9/2022, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 3689/QĐ-BQP ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) Bộ Quốc phòng; trong đó xác định thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Quốc phòng.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ
22:22 | 11/09/2022
(Bqp.vn) - Ngày 30/8/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 59/2022/TT-BQP ban hành Quy chuẩn QCVN 01:2022/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2022 và thay thế Thông tư số 121/2012/TT-BQP ngày 12/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chuẩn QCVN 01:2012/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ.
<<12345...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.