Văn bản quản lý - chỉ đạo

Đại tướng Phan Văn Giang ký Quyết định tặng Bằng khen cho Công ty TNHH một thành viên Bảo tồn di sản văn hóa

16:10 | 13/10/2023

(Bqp.vn) - Ngày 05/10/2023, Đại tướng Phan Văn Giang đã ký Quyết định số 4865/QĐ-BQP, tặng Bằng khen cho Công ty TNHH một thành viên Bảo tồn di sản văn hóa, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc của Công ty trong xây dựng, thực hiện bức tranh Panorama tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.


Đính chính số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 23/2022/TT-BQP
17:16 | 24/05/2022
(Bqp.vn) - Ngày 21/5/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 1808/QĐ-BQP đính chính số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 23/2022/TT-BQP. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Quy chế kiểm toán nội bộ của Bộ Quốc phòng
19:02 | 11/05/2022
(Bqp.vn) - Ngày 08/5/2022, Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 1607/QĐ-BQP ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Bộ Quốc phòng. Quy chế này áp dụng đối với hoạt động kiểm toán nội bộ đối với lĩnh vực tài chính, tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; Kiểm toán Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong Bộ Quốc phòng có liên quan đến hoạt động kiếm toán nội bộ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân
13:30 | 06/05/2022
(Bqp.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 545/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030. Một trong các mục tiêu của Chương trình là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở khám, chữa bệnh quân dân y, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Điều chỉnh tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu
13:26 | 29/04/2022
(Bqp.vn) - Ngày 26/4/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 35/2022/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 116/2015/TT-BQP ngày 01/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu.
Quy chuẩn quốc gia về mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự
12:12 | 12/04/2022
(Bqp.vn) - Ngày 04/4/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BQP Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS”. Ký hiệu: QCVN 01:2022/BQP.
Điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
12:01 | 12/04/2022
(Bqp.vn) - Ngày 02/4/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Giảm tiền sử dụng, thuê đất quốc phòng (đợt 1) năm 2021 cho đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19
10:14 | 09/03/2022
(Bqp.vn) - Ngày 26/02/2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 563/QĐ-BQP giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quốc phòng (đợt 1) của năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo Quyết định, phê duyệt giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quốc phòng (đợt 1) của năm 2021 cho các đơn vị, doanh nghiệp, công ty cổ phần bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, số tiền 150.481.078.222 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ, bốn trăm tám mươi một triệu, không trăm bảy mươi tám nghìn, hai trăm hai mươi hai đồng).
Quy định xét, công nhận danh hiệu Giảng viên dạy giỏi, Giáo viên dạy giỏi trong Bộ Quốc phòng
19:06 | 27/02/2022
(Bqp.vn) - Ngày 29/01/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BQP quy định xét, công nhận danh hiệu Giảng viên dạy giỏi, Giáo viên dạy giỏi trong Bộ Quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2022. Quyết định số 130/2005/QĐ-BQP ngày 01/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn, quy trình xét và công nhận danh hiệu Giảng viên giỏi, Giáo viên giỏi trong Quân đội hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng chuyển ngành, thôi việc
17:07 | 25/02/2022
(Bqp.vn) - Ngày 22/02/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2022/NĐ-CP quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Quân đội
16:58 | 15/02/2022
(Bqp.vn) - Ngày 10/02/2022, Bộ Quốc phòng ban hành văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BQP về Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đó, Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động và mối quan hệ của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong Quân đội; và áp dụng đối với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, lao động họp đồng trong Quân đội.
<<...23456>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.