Thiếu tướng Lê Hiền Vân tiếp Đoàn đại biểu Học viện Quốc phòng Cay-xỏn Phôm-vi-hản

(Bqp.vn) - Chiều 22/9, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tiếp Đoàn đại biểu Học viện Quốc phòng Cay-xỏn Phôm-vi-hản, QĐND Lào do Thiếu tướng Khăm-lạ Phăn-xay-nhạ-súc, Chính uỷ Học viện Quốc phòng Cay-xỏn Phôm-vi-hản dẫn đầu đến chào xã giao.

Loading the player ...

Tiếp tục phát huy truyền thống “đội quân lao động sản xuất”, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, xây dựng kinh tế trong thời kỳ mới

(Bqp.vn) - 71 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với thực hiện tốt chức năng của một “đội quân chiến đấu, đội quân công tác”, Quân đội ta còn tích cực, chủ động thực hiện chức năng là “đội quân lao động sản xuất” và đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Lê Hiền Vân tiếp Đoàn đại biểu Học viện Quốc phòng Cay-xỏn Phôm-vi-hản

(Bqp.vn) - Chiều 22/9, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tiếp Đoàn đại biểu Học viện Quốc phòng Cay-xỏn Phôm-vi-hản, QĐND Lào do Thiếu tướng Khăm-lạ Phăn-xay-nhạ-súc, Chính uỷ Học viện Quốc phòng Cay-xỏn Phôm-vi-hản dẫn đầu đến chào xã giao.

Đối ngoại quốc phòng là kế sách bảo vệ Tổ quốc từ xa (*)

(Bqp.vn) - Ngày 17/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) giai đoạn 2010 - 2015 và Sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.