Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014

(Bqp.vn) - Ngày 23/7/2014, tại Hà Nội, BTTM đã tổ chức “Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014”, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng BQP chủ trì Hội nghị.

Loading the player ...

Nắm vững chủ trương, chủ động thực hiện hiệu quả công tác chính sách và phong trào “đền ơn đáp nghĩa” trong tình hình mới

(Bqp.vn) - 67 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 20 quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ, phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân những người con ưu tú của đất nước đã hiến dâng sự sống của mình cho Tổ quốc, cho nhân dân ngày càng lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Đó là mạch nguồn tiếp nối đạo lý văn hóa Việt Nam “ăn quả nhớ người trồng cây” và tư tưởng bác ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.