Lễ xuất quân Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế năm 2020

(Bqp.vn) - Sáng 9/8, tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội), Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Lễ Xuất quân Đoàn QĐND Việt Nam tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) 2020. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại buổi lễ.

Loading the player ...

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

(Bqp.vn) - Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội. Để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có bài viết: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”.

Lễ xuất quân Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế năm 2020

(Bqp.vn) - Sáng 9/8, tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội), Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Lễ Xuất quân Đoàn QĐND Việt Nam tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) 2020. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại buổi lễ.

Quốc phòng Việt Nam 2019 (Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019)

(Bqp.vn) - Tiếp sau sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2009, Việt Nam công bố sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ; nêu rõ những thách thức của quốc phòng Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng, cơ chế lãnh đạo và quản lý quốc phòng; cơ cấu của Bộ Quốc phòng; tổ chức, phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; quá trình tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo vệ đất nước; đồng thời thể hiện sự minh bạch về chính sách cũng như khả năng quốc phòng của Việt Nam.