Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Cam-pu-chia lần thứ 2

(Bqp.vn) - Chiều 21/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Cam-pu-chia, nhân dịp sang Việt Nam tham dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Cam-pu-chia lần thứ 2.

Loading the player ...

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Cam-pu-chia lần thứ 2

(Bqp.vn) - Chiều 21/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Cam-pu-chia, nhân dịp sang Việt Nam tham dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Cam-pu-chia lần thứ 2.

Đối ngoại quốc phòng là kế sách bảo vệ Tổ quốc từ xa (*)

(Bqp.vn) - Ngày 17/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) giai đoạn 2010 - 2015 và Sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.