Bộ Quốc phòng xem xét việc soạn thảo Chương XXIII dự án Bộ luật hình sự

(Bqp.vn) - Sáng 29/8/2014, tại Hà Nội, Ban soạn thảo Chương XXIII dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi) Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị Ban soạn thảo mở rộng hội thảo Chương XXIII (các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân) trong dự án Bộ luật hình sự sửa đổi. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng BQP, Trưởng Ban soạn thảo chủ trì hội nghị.

Loading the player ...

Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, lành mạnh trong quân đội

(Bqp.vn) - Trước yêu cầu mới của việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết là cơ sở quan trọng để quân đội đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, lành mạnh, bồi đắp thêm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ

(Bqp.vn) - Sáng 29/8/2014, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Scot Marciel, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang ở thăm và làm việc tại nước ta.

Hiến pháp năm 2013 với việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ Tổ quốc

(Bqp.vn) - Quốc phòng, an ninh (QP,AN) là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đất nước, bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt. Vì vậy, hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật về QP,AN nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ Tổ quốc.