Việt Nam sẽ tham gia một cách tích cực, có hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

(Bqp.vn) - Chiều 28/3/2015, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách gìn giữ hòa bình (GGHB) Hervé Ladsous đã tiếp Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam nhân dịp dự Hội nghị Lãnh đạo quốc phòng các nước thành viên tham gia hoạt động GGHB của LHQ.

Loading the player ...

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(Bqp.vn) - Nhân kỷ niệm 80 năm truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2015) và 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), để hiểu sâu sắc hơn chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và vai trò, nhiệm vụ trong tình hình mới, Phóng viên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Việt Nam sẽ tham gia một cách tích cực, có hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

(Bqp.vn) - Chiều 28/3/2015, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách gìn giữ hòa bình (GGHB) Hervé Ladsous đã tiếp Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam nhân dịp dự Hội nghị Lãnh đạo quốc phòng các nước thành viên tham gia hoạt động GGHB của LHQ.

Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời xuất phát từ yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan, là thực hiện sứ mệnh của giai cấp công nhân giao cho Đảng. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của quân đội, từ yêu cầu của sự nghiệp cách mạng vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Thực tiễn hơn 70 năm qua, từ khi Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ra đời đến nay đã khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành của quân đội ta.