Hội thảo khoa học “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ và chiến công đánh thắng trận đầu - 50 năm nhìn lại”

(Bqp.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến công đánh thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc trong chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (ngày 02 và 05/8/1964 - ngày 02 và 05/8/2014), sáng 30/8/2014 tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ và chiến công đánh thắng trận đầu - 50 năm nhìn lại”.

Loading the player ...

Gắn giáo dục QP-AN với xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trên địa bàn Quân khu 9

(Bqp.vn) - “Dựng nước đi đôi với giữ nước” là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, quy luật đó được thể hiện trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, có mối quan hệ mật thiết là xây dựng gắn liền với bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Ngày nay, việc gắn giáo dục Quốc phòng-An ninh (QP-AN) với ...

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung làm việc với Bộ Chỉ huy hỗn hợp kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ

(Bqp.vn) - Ngày 28/7/2014, Đoàn cán bộ Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm hài cốt quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo đã có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy hỗn hợp kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (JPAC). Trung tướng Kelly Mc Keagne, Tư lệnh lực lượng hỗn hợp kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nồng nhiệt đón tiếp đoàn.