Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành trọng thể Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(Bqp.vn) - Sáng 2/9/2015, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015).

Loading the player ...

Tập trung tham mưu, chỉ đạo xây dựng quân đội chính quy thời kỳ mới

(Bqp.vn) - Bộ Tổng Tham mưu với chức năng chủ yếu là: Tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về đường lối, chủ trương, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng trong phạm vi cả nước; chỉ huy, chỉ đạo điều hành tác chiến, tổ chức lực lượng, huấn luyện nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của Quân đội nhân dân (QĐND) và Dân quân tự vệ; quản lý, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc quyền.

Tình nghĩa Bộ đội Cụ Hồ với nước bạn Cam-pu-chia

(Bqp.vn) - Là một trong những đơn vị triển khai dự án phát triển trồng cây cao su tại nước bạn Cam-pu-chia, đến nay, Công ty 72 (Binh đoàn 15) đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã trồng được hơn 2.000 ha cao su. Công ty tổ chức được 7 đội sản xuất với hàng trăm công nhân người Cam-pu-chia tại tỉnh Ra-ta na-ki-ri, đảm bảo duy trì mức lương ổn định hàng tháng.

Quan điểm của Đại tướng Hoàng Văn Thái về chiến tranh nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Đại tướng Hoàng Văn Thái là một cán bộ quân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước được giao những trọng trách trong LLVT nhân dân từ ngày đầu thành lập và có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền quân sự cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Một trong những đóng góp đó là về quan điểm chiến tranh nhân dân Việt Nam, hoàn chỉnh lý luận và tổ chức thực tiễn chiến tranh nhân dân Việt Nam.