Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quân khu 1 nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Bqp.vn) - Ngày 5 - 6/8, tại Thái Nguyên, Đảng bộ Quân khu 1 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đại biểu lãnh đạo Bộ Công an và các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1.

Loading the player ...

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

(Bqp.vn) - Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội. Để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có bài viết: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”.

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia: “Tiếp cận về những biến đổi của tình hình châu Á - Thái Bình Dương”

(Bqp.vn) - Sáng 6/8, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã tổ chức Phiên họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia: “Tiếp cận về những biến đổi của tình hình châu Á - Thái Bình Dương” do Thượng tướng, GS. TS Nguyễn Chí Vịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Chủ nhiệm. Thượng tướng, TS Phan Văn Giang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Quốc phòng Việt Nam 2019 (Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019)

(Bqp.vn) - Tiếp sau sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2009, Việt Nam công bố sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ; nêu rõ những thách thức của quốc phòng Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng, cơ chế lãnh đạo và quản lý quốc phòng; cơ cấu của Bộ Quốc phòng; tổ chức, phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; quá trình tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo vệ đất nước; đồng thời thể hiện sự minh bạch về chính sách cũng như khả năng quốc phòng của Việt Nam.