Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21 93/2021/NĐ-CP 27/10/2021 Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
Chi tiết
Tải về
22 138/2021/TT-BQP 25/10/2021 Quy định về dấu nghiệp vụ, quản lý và sử dụng dấu nghiệp vụ trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng
Chi tiết
Tải về
23 137/2021/TT-BQP 25/10/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BQP ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
24 1739/2021/QĐ-TTg 18/10/2021 Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027”.
Chi tiết
Tải về
25 134/2021/TT-BQP 16/10/2021 Ban hành 03 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
26 31/2021/QĐ-TTg 11/10/2021 Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia
Chi tiết
Tải về
27 129/2021/TT-BQP 06/10/2021 Quy trình quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ
Chi tiết
Tải về
28 122/2021/TT-BQP 20/09/2021 Hướng dẫn xác định Đơn giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom mìn vật nổ
Chi tiết
Tải về
29 121/2021/TT-BQP 20/09/2021 Ban hành Quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ
Chi tiết
Tải về
30 123/2021/TT-BQP 20/09/2021 Hướng dẫn xác định Định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ
Chi tiết
Tải về
31 1529/QĐ-TTg 15/09/2021 Phê duyệt nội dung thực hiện Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng" đến hết năm 2030
Chi tiết
Tải về
32 1515/QĐ-TTg 14/09/2021 Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo
Chi tiết
Tải về
33 1494/QĐ-TTg 10/09/2021 Phê duyệt Chương trình "Nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng Quân đội"
Chi tiết
Tải về
34 3332/HD-BCĐ 03/09/2021 Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”
Chi tiết
Tải về
35 23/CT-TTg 02/09/2021 Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
Chi tiết
Tải về
36 06/VBHN-BQP 10/08/2021 Quy định đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
37 106/2021/TT-BQP 06/08/2021 Quy định về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
38 105/2021/TT-BQP 04/08/2021 Quy định việc xây dựng, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Quân đội nhân dân
Chi tiết
Tải về
39 102/2021/TT-BQP 22/07/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 172/2018/TT-BQP ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
40 1265/CT-TH 21/07/2021 Tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |