Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21 114/2020/TT-BQP 18/09/2020 Ban hành 18 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
22 115/2020/TT-BQP 18/09/2020 Quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn của chó, ngựa nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
23 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Chi tiết
Tải về
24 110/2020/NĐ-CP 15/09/2020 Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
Chi tiết
Tải về
25 1369/QĐ-TTg 03/09/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại
Chi tiết
Tải về
26 1327/QĐ-BKHĐT 28/08/2020 Công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chi tiết
Tải về
27 100/2020/NĐ-CP 28/08/2020 Về kinh doanh hàng miễn thuế
Chi tiết
Tải về
28 1306/QĐ-TTg 26/08/2020 Ban hành Danh mục Bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội
Chi tiết
Tải về
29 1295/QĐ-TTg 24/08/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Y tế
Chi tiết
Tải về
30 1294/QĐ-TTg 24/08/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Chi tiết
Tải về
31 95/2020/NĐ-CP 24/08/2020 Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Chi tiết
Tải về
32 2650/QĐ-BQP 24/08/2020 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
33 96/2020/NĐ-CP 24/08/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
Chi tiết
Tải về
34 19/2020/TT-BTTTT 20/08/2020 Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
Chi tiết
Tải về
35 18/2020/TT-BTTTT 20/08/2020 Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
Chi tiết
Tải về
36 17/2020/TT-BTTTT 20/08/2020 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2"
Chi tiết
Tải về
37 92/2020/NĐ-CP 17/08/2020 Quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh
Chi tiết
Tải về
38 90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Chi tiết
Tải về
39 1222/QĐ-TTg 11/08/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Chi tiết
Tải về
40 1756/QĐ-BTNMT 11/08/2020 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |