Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
61 99/NQ-CP 24/06/2020 Về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
Chi tiết
Tải về
62 1924/QĐ-BQP 19/06/2020 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ TTHC lĩnh vực chứng thực điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
63 872/QĐ-TTg 19/06/2020 Danh mục bí mật Nhà nước mức độ mật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Chi tiết
Tải về
64 800/QĐ-TTr 17/06/2020 Ban hành Nội quy Trụ sở Tiếp công dân - Bộ phận một cửa Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
65 19/2020/QĐ-TTg 17/06/2020 Về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
Chi tiết
Tải về
66 11/2020/TT-BCT 15/06/2020 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu
Chi tiết
Tải về
67 67/2020/NĐ-CP 15/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
Chi tiết
Tải về
68 809/QĐ-TTg 10/06/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Chi tiết
Tải về
69 808/QĐ-TTg 10/06/2020 Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Chi tiết
Tải về
70 64/2020/NĐ-CP 10/06/2020 Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
Chi tiết
Tải về
71 52/2020/TT-BTC 10/06/2020 Hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Chi tiết
Tải về
72 18/2020/QĐ-TTg 10/06/2020 Thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
Chi tiết
Tải về
73 63/2020/NĐ-CP 08/06/2020 Quy định về công nghiệp an ninh
Chi tiết
Tải về
74 774/QĐ-TTg 05/06/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Chi tiết
Tải về
75 1328/QĐ-BTP 01/06/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Tư pháp
Chi tiết
Tải về
76 62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Về vị trí việc làm và biên chế công chức
Chi tiết
Tải về
77 59/2020/NĐ-CP 27/05/2020 Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
Chi tiết
Tải về
78 701/QĐ-TTg 26/05/2020 Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Chi tiết
Tải về
79 22/CT-TTg 26/05/2020 Về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
Chi tiết
Tải về
80 02/2020/TT-BVHTTDL 25/05/2020 Quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | > | >> |