Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
61 182/QĐ-BQP 17/01/2020 Điều chỉnh danh mục tài sản công mua sắm trong nước theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung và đơn vị thực hiện ký thỏa thuận khung trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
62 11/QĐ-585 06/01/2020 Phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2020 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020
Chi tiết
Tải về
63 02/2020/NĐ-CP 01/01/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
Chi tiết
Tải về
64 01/2020/NĐ-CP 01/01/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư
Chi tiết
Tải về
65 2020/QĐ-LĐTBXH 31/12/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Chi tiết
Tải về
66 29/2019/TT-BTNMT 31/12/2019 Quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chi tiết
Tải về
67 13/2019/TT-BKHĐT 31/12/2019 Quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
Chi tiết
Tải về
68 20/2019/TT-BTTTT 31/12/2019 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông"
Chi tiết
Tải về
69 195/2019/TT-BQP 27/12/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh
Chi tiết
Tải về
70 42/2019/TT-BCT 18/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành hoặc liên tịch ban hành
Chi tiết
Tải về
71 02/VBHN-BQP 14/12/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
72 185/2019/TT-BQP 04/12/2019 Hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
Chi tiết
Tải về
73 184/2019/TT-BQP 04/12/2019 Quy định đồ vật cấm và thu giữ, xử lý đồ vật cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù
Chi tiết
Tải về
74 183/2019/TT-BQP 04/12/2019 Quy định về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong Quân đội
Chi tiết
Tải về
75 182/2019/TT-BQP 04/12/2019 Quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại
Chi tiết
Tải về
76 181/2019/TT-BQP 03/12/2019 Quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ do Quân đội quản lý, thi hành thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc
Chi tiết
Tải về
77 178/2019/TT-BQP 02/12/2019 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với các chức danh quản lý tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý; cử, cử lại, miễn nhiệm đối với Người đại diện phần vốn nhà nước, giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu
Chi tiết
Tải về
78 177/2019/TT-BQP 30/11/2019 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam
Chi tiết
Tải về
79 14/2019/TT-BVHTTDL 29/11/2019 Quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chi tiết
Tải về
80 102/CT-BQP 25/11/2019 Về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, khắc phục tình trạng tiêu cực, vi phạm và đấu thầu hình thức trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | > | >> |