Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
81 1328/QĐ-BTP 01/06/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Tư pháp
Chi tiết
Tải về
82 62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Về vị trí việc làm và biên chế công chức
Chi tiết
Tải về
83 59/2020/NĐ-CP 27/05/2020 Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
Chi tiết
Tải về
84 701/QĐ-TTg 26/05/2020 Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Chi tiết
Tải về
85 22/CT-TTg 26/05/2020 Về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
Chi tiết
Tải về
86 02/2020/TT-BVHTTDL 25/05/2020 Quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện
Chi tiết
Tải về
87 56/2020/NĐ-CP 25/05/2020 Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
Chi tiết
Tải về
88 55/2020/NĐ-CP 22/05/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại
Chi tiết
Tải về
89 667/QĐ-TTg 20/05/2020 Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
Chi tiết
Tải về
90 11/2020/TT-BTTTT 14/05/2020 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Chi tiết
Tải về
91 58/2020/TT-BQP 13/05/2020 Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
92 57/2020/TT-BQP 13/05/2020 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ
Chi tiết
Tải về
93 1140/QĐ-BVHTTDL 28/04/2020 Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chi tiết
Tải về
94 50/2020/NĐ-CP 20/04/2020 Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
Chi tiết
Tải về
95 08/2020/TT-BGTVT 17/04/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam
Chi tiết
Tải về
96 49/2020/NĐ-CP 17/04/2020 Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
Chi tiết
Tải về
97 08/2020/TT-BCT 08/04/2020 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba
Chi tiết
Tải về
98 45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Chi tiết
Tải về
99 41/2020/TT-BQP 31/03/2020 Quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ
Chi tiết
Tải về
100 16/CT-TTg 31/03/2020 Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | > | >> |