Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
81 432/QĐ-TTg 27/03/2020 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Chi tiết
Tải về
82 411/QĐ-TTg 24/03/2020 Phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
Chi tiết
Tải về
83 195/QĐ-BCĐ389 23/03/2020 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Chi tiết
Tải về
84 02/2020/TT-BKHĐT 23/03/2020 Quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam
Chi tiết
Tải về
85 05/2020/TT-BCT 16/03/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Chi tiết
Tải về
86 13/CT-TTg 11/03/2020 Về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Chi tiết
Tải về
87 20/2020/TT-BQP 10/03/2020 Quy định mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ
Chi tiết
Tải về
88 1064/CTC-QLCS 10/03/2020 Việc thực hiện mua sắm trong nước theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung trong Bộ Quốc phòng theo Quyết định số 182/QĐ-BQP
Chi tiết
Tải về
89 25/2020/TT-BQP 07/03/2020 Quy định về xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
Chi tiết
Tải về
90 13/2020/TT-BTC 06/03/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Chi tiết
Tải về
91 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Về công tác văn thư
Chi tiết
Tải về
92 25/2020/NĐ-CP 28/02/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Chi tiết
Tải về
93 26/2020/NĐ-CP 28/02/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Chi tiết
Tải về
94 645/BQP-TC 27/02/2020 Triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
95 255/QĐ-BTTTT 26/02/2020 Chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Vụ Công nghệ thông tin sang Cục Tin học hóa
Chi tiết
Tải về
96 10/CT-TTg 25/02/2020 Về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19
Chi tiết
Tải về
97 16/2020/TT-BQP 21/02/2020 Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
98 507/BTP-PLDSKT 18/02/2020 Đẩy mạnh việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chi tiết
Tải về
99 396A/QĐ-BCT 10/02/2020 Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương
Chi tiết
Tải về
100 04/TSQS-NT 06/02/2020 Hướng dẫn việc đăng ký sơ tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự và đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | > | >> |