Lịch tiếp công dân Bộ Quốc phòng

Lịch tiếp công dân Bộ Quốc phòng

1. Địa chỉ Trụ sở tiếp công dân Bộ Quốc phòng

Km 11, Quốc lộ 32, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Thời gian, lịch tiếp công dân

a) Thời gian tiếp công dân - nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính

- Sáng từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút;

- Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00 phút.

b) Lịch tiếp công dân

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Cục Chính sách/TCCT.

- Các cơ quan khác lịch tiếp công dân như sau:

THỨ

CƠ QUAN TIẾP

Hai, Tư

Cục Quân lực/BTTM; Cục Tuyên huấn/TCCT.

Ba, Năm

Ủy ban kiểm tra QUTW; Cục Cán bộ/TCCT.

Sáu

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

- Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng BTTM, Thủ trưởng TCCT và Thủ trưởng các Tổng cục tiếp công dân 1 ngày/tháng.

- Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết Trụ sở tiếp công dân nghỉ theo quy định.

Xem toàn văn Nội quy Trụ sở Tiếp công dân - Bộ phận một cửa Bộ Quốc phòng trong File đính kèm!


Bộ Quốc phòng

File đính kèm :

Trang trước | Trang sau