Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh tiến lên hiện đại

09:10 | 22/12/2021

(Bqp.vn) - Cách đây 77 năm, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập.


Thông tư quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng (10:06 | 22/01/2022)

(Bqp.vn) - Ngày 23/12/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 169/2021/TT-BQP quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2022 và thay thế Thông tư số 102/2016/TT-BQP; Thông tư số 172/2018/TT-BQP; Thông tư số 102/2021/TT-BQP.

Thông tư quy định chi tiết Nghị định 06/2021/NĐ-CP về chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng (17:28 | 17/01/2022)

(Bqp.vn) - Ngày 27/12/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 174/2021/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2022 và thay thế Thông tư số 296/2017/TT-BQP ngày 24/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (14:27 | 12/01/2022)

(Bqp.vn) - Sau 4,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thành công rất tốt đẹp và bế mạc chiều 11/1 theo hình thức trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 62 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (11:41 | 10/01/2022)

(Bqp.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Chính phủ nhận định, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, kiện toàn Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quy định về quản lý người giữ chức vụ, chức danh và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý (13:13 | 07/01/2022)

(Bqp.vn) - Ngày 03/01/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BQP quy định về quản lý người giữ chức vụ, chức danh và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý.

Quy định định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong Quân đội (12:56 | 07/01/2022)

(Bqp.vn) - Ngày 31/12/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 188/2021/TT-BQP quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022 và thay thế Thông tư số 96/2017/TT-BQP ngày 27/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2022 (11:47 | 06/01/2022)

(Bqp.vn) - Ngày 5/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2021; triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 (18:42 | 05/01/2022)

(Bqp.vn) - Ngày 31/12/2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 2262/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Thông điệp của Chủ tịch nước nhân dịp Việt Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (18:10 | 31/12/2021)

(Bqp.vn) - Nhân dịp Việt Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có Thông điệp.

Thông tư sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Quân đội (14:21 | 23/12/2021)

(Bqp.vn) - Ngày 16/12/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 167/2021/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 131/2011/TT-BQP ngày 15/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |