Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân

23:02 | 21/01/2021

(Bqp.vn) - Ngày 21/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 (16:19 | 05/01/2021)

(Bqp.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (16:16 | 05/01/2021)

(Bqp.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Chương trình tổng thể của Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 (10:21 | 05/01/2021)

(Bqp.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 2276/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 (10:17 | 05/01/2021)

(Bqp.vn) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030, nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 52-NQ/TW.

Lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu (13:17 | 31/12/2020)

(Bqp.vn) - Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam (18:07 | 28/12/2020)

(Bqp.vn) - Ngày 28/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổng kết công tác năm 2020, triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế (16:27 | 25/12/2020)

(Bqp.vn) - Ngày 24/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao đổi với báo chí về những thành tựu nổi bật của ngành Ngoại giao Việt Nam trong năm 2020 - năm đặc biệt với nhiều biến động khó lường trên thế giới, trong khu vực và chia sẻ những nội dung trọng tâm của công tác đối ngoại năm 2021.

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Ấn Độ về hòa bình, thịnh vượng và người dân (14:51 | 23/12/2020)

(Bqp.vn) - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi (Na-ren-đra Mô-đi) đã đồng chủ trì cuộc Hội đàm cấp cao trực tuyến ngày 21/12/2020. Tại Hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về nhiều vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu; cùng đề ra Tầm nhìn chung về hòa bình, thịnh vượng và người dân để định hướng phát triển cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Ấn Độ - Việt Nam trong tương lai.

Hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia chính thức có hiệu lực (14:48 | 23/12/2020)

(Bqp.vn) - Ngày 22/12, Việt Nam và Cam-pu-chia đã tổ chức Lễ trao đổi Văn kiện Phê chuẩn “Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia” (Hiệp ước bổ sung năm 2019) và “Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia” (Nghị định thư phân giới cắm mốc) cùng ký ngày 05/10/2019. Buổi Lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Cam-pu-chia Prak Sokhonn (Pờ-rạ Xộ-khon).

Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm (22:07 | 21/12/2020)

(Bqp.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 44/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Trang  << | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |