Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh tiến lên hiện đại

09:10 | 22/12/2021

(Bqp.vn) - Cách đây 77 năm, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập.


Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới (14:15 | 10/12/2021)

(Bqp.vn) - Sáng 9/12, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam (18:48 | 07/12/2021)

(Bqp.vn) - Ngày 06/12/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Nghị định số 106/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam. Nghị định này quy định chi tiết về hệ thống tổ chức; chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với Bộ đội Biên phòng; phối hợp giữa bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng.

Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo trong Chiến dịch Hoà Bình (15:56 | 07/12/2021)

(Bqp.vn) - Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 đến ngày 25/2/1952 là chiến dịch lần đầu tiên Quân đội ta tiến công vào quân địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm trên địa bàn rộng, có sự phối hợp chặt chẽ với mặt trận sau lưng địch ở trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Chiến thắng Hoà Bình - Bài học về xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng hiện nay (15:52 | 07/12/2021)

(Bqp.vn) - Cách đây 70 năm, từ ngày 10/12/1951 đến ngày 25/2/1952, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh, quân và dân ta đã giành thắng lợi to lớn trong Chiến dịch Hòa Bình, giải phóng một vùng rộng lớn khu vực Hòa Bình - sông Đà

Quy trình, trách nhiệm giải quyết kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Bộ Quốc phòng (22:07 | 03/12/2021)

(Bqp.vn) - Ngày 23/11/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 153/2021/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và kế hoạch kinh phí hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Bộ Quốc phòng.

Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2030 (15:17 | 01/12/2021)

(Bqp.vn) - Trên cơ sở kết quả hội đàm ngày 30 tháng 11 năm 2021 tại Moskva, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin đã thống nhất như sau Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2030.

Tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ (15:15 | 01/12/2021)

(Bqp.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1659/CĐ-TTg gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk; Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai; Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 116/2015/TT-BQP về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu (11:45 | 30/11/2021)

(Bqp.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, giao Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 116/2015/TT-BQP ngày 01/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu.

Chủ động đối phó với diễn biến của mưa lũ (14:03 | 27/11/2021)

(Bqp.vn) - Ngày 26/11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 23/CĐ-VPTT về việc chủ động đối phó với diễn biến của mưa lũ.

Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (10:30 | 25/11/2021)

(Bqp.vn) - Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trang  << | < | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | > | >> |