Hợp tác khoa học kỹ thuật góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga

15:48 | 06/07/2020

(Bqp.vn) - Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là minh chứng cho mối quan hệ chiến lược giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay tiếp tục được duy trì, phát triển - Đó là khẳng định của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khi dành cho báo chí cuộc trả lời phỏng vấn liên quan đến tình hình hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Liên bang Nga trước thềm Hội nghị Sơ kết 5 năm hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt Nam - Liên bang Nga.


Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa trong quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (15:39 | 25/07/2016)

(Bqp.vn) - Công tác tư tưởng - văn hóa (TT-VH) trong quân đội là một bộ phận công tác TT-VH của Đảng, một nội dung cơ bản giữ vị trí hàng đầu của công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp, có vai trò quan trọng trong việc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ trong QĐND Việt Nam. Sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam là sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó yếu tố chính trị, tinh thần, sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng là đặc biệt quan trọng.

Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 (09:45 | 24/07/2016)

(Bqp.vn) - Chính phủ vừa có Nghị quyết 63/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (09:44 | 24/07/2016)

(Bqp.vn) - Chính phủ vừa có Nghị quyết 64/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới (13:11 | 22/07/2016)

(Bqp.vn) - Hiến pháp Nước cộng hòa XHCN Việt Nam (năm 2013) quy định: “Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu... làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng”.

Tiếp tục ghi mốc son mới vào lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam (11:28 | 21/07/2016)

(Bqp.vn) - Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV diễn ra trọng thể sáng 20/7 tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu tại phiên khai mạc.

Thành công của cuộc bầu cử khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của nhân dân ta (19:33 | 18/07/2016)

(Bqp.vn) - Ngày 18/7, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu tại hội nghị.

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam (07:40 | 15/07/2016)

(Bqp.vn) - “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Điều đó phản ánh mối quan hệ biện chứng, thống nhất giữa con đường, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam và quá trình hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của QĐND Việt Nam.

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam (07:40 | 15/07/2016)

(Bqp.vn) - “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Điều đó phản ánh mối quan hệ biện chứng, thống nhất giữa con đường, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam và quá trình hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của QĐND Việt Nam.

Với quyết tâm cao và niềm tin mới, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tích mới to lớn hơn nữa (17:34 | 08/07/2016)

(Bqp.vn) - Chiều 7/7, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bế mạc. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (17:10 | 04/07/2016)

(Bqp.vn) - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 4/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị.

Trang  << | < | ... | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ... | > | >> |