Bước tiến quan trọng tiếp theo để AIPA tiếp tục thực hiện tôn chỉ, mục đích cao cả của mình (*)

17:33 | 10/09/2020

(Bqp.vn) - Đại Hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 41 (AIPA-41) với chủ đề “Ngoại giao Nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính là Thủ đô Hà Nội và các điểm cầu Nghị viện của các nước thành viên ASEAN, các nước quan sát viên, đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung đã đề ra bế mạc vào trưa 10/9. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Đại Hội đồng AIPA-41 đã dự và phát biểu tại Lễ bế mạc.


Quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong quân đội (15:38 | 05/05/2017)

(Bqp.vn) - Ngày 27/4/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 96/2017/TT- BQP, quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (17:54 | 27/04/2017)

(Bqp.vn) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng công tác dân vận, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài của cách mạng Việt Nam. Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng; nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác dân vận qua các thời kỳ cách mạng, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, trong chiến tranh hay trong thời bình, quân đội luôn tổ chức và tiến hành tốt công tác dân vận; dựa chắc vào dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân và được dân tin yêu, che chở, đùm bọc, nuôi dưỡng để quân đội ngày càng phát triển lớn mạnh.

Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (11:26 | 27/04/2017)

(Bqp.vn) - Ngày 24/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đại tướng Văn Tiến Dũng - Nhà chỉ huy tham mưu chiến lược xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam (17:15 | 25/04/2017)

(Bqp.vn) - Đại tướng Văn Tiến Dũng, người con ưu tú của Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, sinh ngày 2/5/1917. Mồ côi cha mẹ từ sớm, ông phải bỏ học phụ giúp gia đình; đến tuổi trưởng thành, ông vào nội thành làm công nhân trong xưởng dệt của một chủ tư bản. Cuộc sống nhọc nhằn, khốn khó của kẻ làm thuê dưới ách đè nén, bóc lột của giới chủ tư bản đã hối thúc Văn Tiến Dũng “xông xáo đi tìm lối thoát”.

Quan điểm của Đại tướng Văn Tiến Dũng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam (10:59 | 25/04/2017)

(Bqp.vn) - Đại tướng Văn Tiến Dũng (1917-2002) là một trong những vị tướng xuất sắc và có uy tín lớn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam.

Quan điểm của Đại tướng Văn Tiến Dũng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam (10:59 | 25/04/2017)

(Bqp.vn) - Đại tướng Văn Tiến Dũng (1917-2002) là một trong những vị tướng xuất sắc và có uy tín lớn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam.

Quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng (16:42 | 11/04/2017)

(Bqp.vn) - Ngày 01/4/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 68/2017/TT- BQP, quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng.

Vận dụng tư duy của đồng chí Lê Duẩn: “Gắn bó với nhân dân - Cội nguồn sức mạnh của Đảng” vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự (15:52 | 04/04/2017)

(Bqp.vn) - Đồng chí là người có tầm nhìn chiến lược và lý luận sâu sắc, một nhân cách lớn, một người luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tình thương yêu đồng bào, đồng chí; chăm lo xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; luôn luôn nêu cao nghị lực kiên cường, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Vận dụng tư duy của đồng chí Lê Duẩn: “Gắn bó với nhân dân - Cội nguồn sức mạnh của Đảng” vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự (15:52 | 04/04/2017)

(Bqp.vn) - Đồng chí là người có tầm nhìn chiến lược và lý luận sâu sắc, một nhân cách lớn, một người luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tình thương yêu đồng bào, đồng chí; chăm lo xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; luôn luôn nêu cao nghị lực kiên cường, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tư duy lý luận của đồng chí Lê Duẩn về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân (16:44 | 03/04/2017)

(Bqp.vn) - Đồng chí Lê Duẩn là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà hoạt động lý luận - thực tiễn sắc sảo, sáng tạo của Đảng, của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của dân tộc.

Trang  << | < | ... | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | > | >> |