Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020

20:44 | 12/12/2020

(Bqp.vn) - Ngày 12/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020, tại Thủ đô Hà Nội và trực tuyến đến hơn 80 điểm cầu trong cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì và có phát biểu kết luận quan trọng tại Hội nghị.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của QUTƯ: Nắm vững nội dung, triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (23:52 | 07/01/2013)

(Bqp.vn) - Sau 8 lần bổ sung, điều chỉnh, tại Hội nghị QUTƯ diễn ra từ 13-16/12/2012, QUTƯ đã ban hành Nghị quyết về “Xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”.

Xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao (10:24 | 07/01/2013)

(Bqp.vn) - Đại tướng Phùng Quang Thanh trả lời phỏng vấn Báo QĐND về những chủ trương, biện pháp hoàn thành tốt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2013 của Quân ủy Trung ương.

Toàn quân nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2013 (12:21 | 06/01/2013)

(Bqp.vn) - Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS,QP năm 2013, các đơn vị trong toàn quân, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nắm vững tình hình nhiệm vụ; quán triệt kỹ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết & chỉ thị các cấp.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác kỹ thuật trong tình hình mới (11:04 | 03/01/2013)

(Bqp.vn) - Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ngày 29/11/2007, Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) đã ban hành Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW về lãnh đạo CTKT trong tình hình mới. Đây là lần đầu tiên Quân ủy Trung ương có một nghị quyết chuyên đề về CTKT. Điều đó cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của CTKT đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh tại Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V (10:11 | 19/12/2012)

(Bqp.vn) - Phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V.

"Kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc" (09:33 | 19/12/2012)

(Bqp.vn) - Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và những bài học cần phát huy trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay (14:16 | 18/12/2012)

(Bqp.vn) - Sự nghiệp giải phóng dân tộc nói chung, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” nói riêng để lại nhiều bài học quý, cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát huy hiệu quả...

Mãi mãi là sao sáng dẫn đường (10:35 | 14/12/2012)

(Bqp.vn) - Kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam anh hùng, tôi muốn tiếp tục nói lên những suy nghĩ của mình về tình hình đất nước hiện nay liên quan đến hai nhiệm vụ chiến lược, là bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Thực hiện công tác chính sách nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (16:23 | 06/12/2012)

(Bqp.vn) - Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký phê duyệt Kế hoạch số 1886 của Tổng cục Chính trị về việc tổ chức các hoạt động chính sách nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2012).

Phát triển công nghệ thông tin - một giải pháp chiến lược trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân (14:28 | 03/12/2012)

(Bqp.vn) - Xây dựng quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao là nội dung xuyên suốt trong đường lối quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong quân đội là một trong những tiền đề rất quan trọng.

Trang  << | < | ... | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | > | >> |