Bộ Tổng Tham mưu với quá trình xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam

19:04 | 04/09/2020

(Bqp.vn) - Ngày 7/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thành lập Bộ Tổng Tham mưu (BTTM): “Ta vừa giành được độc lập, tự do, cả nước đang tích cực xây dựng quân giải phóng và tự vệ để cùng toàn dân giữ gìn độc lập, tự do. Chính phủ lâm thời đã quyết định tổ chức Bộ Quốc phòng, nay Đoàn thể (Đảng) lập BTTM để chỉ huy, điều hành LLVT trong cả nước. BTTM là cơ quan quân sự cơ mật của Đoàn thể, là cơ quan quan trọng của quân đội, có nhiệm vụ: tổ chức, huấn luyện quân đội cho giỏi; tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ cách mạng. Bây giờ chưa có kinh nghiệm, chưa hiểu biết về công tác tham mưu, có khó khăn đấy, nhưng phải cố gắng vừa làm, vừa học, có quyết tâm thì khó mấy cũng làm được… Thế nào ta cũng xây dựng được một ngành tham mưu vững mạnh, tài cán, xứng đáng với dân tộc Việt Nam mưu trí, sáng tạo và anh hùng bất khuất để bảo vệ độc lập của Tổ quốc, tự do của dân tộc”.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý ô nhiễm đi-ô-xin khu vực sân bay Biên Hòa, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước (12:22 | 26/04/2019)

(Bqp.vn) - Ngay sau khi kết thúc Lễ khởi động Dự án xử lý ô nhiễm đi-ô-xin khu vực sân bay Biên Hòa diễn ra vào ngày 20/4 tại thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa qua, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã dành thời gian trả lời phóng viên báo chí.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, Quân đội nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (22:58 | 24/04/2019)

(Bqp.vn) - Cách đây 65 năm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ - đỉnh cao của chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, đập tan cố gắng chiến tranh cao nhất của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh (17:00 | 03/04/2019)

(Bqp.vn) - Những năm qua, công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh đã được triển khai quyết liệt và thu được nhiều kết quả quan trọng, song mới đáp ứng được một phần so với hậu quả nặng nề mà chiến tranh để lại. Bởi vậy, hơn bao giờ hết cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động có tính nhân đạo cao cả, nhân văn sâu sắc này.

Những phát triển trong nhận thức, quan điểm của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc (10:46 | 22/03/2019)

(Bqp.vn) - Quan điểm về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là bộ phận đặc biệt quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc trong tình hình mới (16:08 | 18/03/2019)

(Bqp.vn) - Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước; sự kế thừa, phát triển tư tưởng “lo giữ nước từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa nguy” của dân tộc trong tình hình mới, nhằm phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh.

Toàn quân tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay (16:45 | 14/03/2019)

(Bqp.vn) - Sức mạnh chiến đấu của Quân đội là tổng hợp của nhiều yếu tố: con người, vũ khí, trang bị, khoa học quân sự... Nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội để bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống là yêu cầu khách quan, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Xây dựng lực lượng ra-đa vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (20:52 | 27/02/2019)

(Bqp.vn) - Ngày 21/3/1958, trước yêu cầu nhiệm vụ, để quản lý không phận và bảo đảm cho các lực lượng phòng không trên miền Bắc đánh máy bay địch, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 47 thành lập hai trung đoàn cần vụ đối không 260 và 290 - đây là hai Trung đoàn ra-đa đầu tiên của QĐND Việt Nam.

Những điểm mới trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 (16:19 | 20/02/2019)

(Bqp.vn) - Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành quan tâm, nhằm tuyển chọn những công dân ưu tú vào phục vụ trong Quân đội, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Một số định hướng cơ bản trong công tác đối ngoại quốc phòng năm 2019 (19:55 | 18/02/2019)

(Bqp.vn) - Năm 2018, công tác đối ngoại quốc phòng được tiến hành trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động sâu sắc, tình hình trong nước cơ bản là thuận lợi, song cũng nảy sinh không ít khó khăn, phức tạp mới, đặt ra cho công tác quan trọng này những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn.

Thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Quân đội với Nhân dân (*) (07:34 | 11/01/2019)

(Bqp.vn) - Ngày 10/1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trang  << | < | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | > | >> |