Toàn quân chủ động triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022

11:46 | 08/02/2022

(Bqp.vn) - Năm 2021 là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những phát triển trong nhận thức, quan điểm của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc (10:46 | 22/03/2019)

(Bqp.vn) - Quan điểm về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là bộ phận đặc biệt quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc trong tình hình mới (16:08 | 18/03/2019)

(Bqp.vn) - Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước; sự kế thừa, phát triển tư tưởng “lo giữ nước từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa nguy” của dân tộc trong tình hình mới, nhằm phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh.

Toàn quân tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay (16:45 | 14/03/2019)

(Bqp.vn) - Sức mạnh chiến đấu của Quân đội là tổng hợp của nhiều yếu tố: con người, vũ khí, trang bị, khoa học quân sự... Nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội để bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống là yêu cầu khách quan, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Xây dựng lực lượng ra-đa vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (20:52 | 27/02/2019)

(Bqp.vn) - Ngày 21/3/1958, trước yêu cầu nhiệm vụ, để quản lý không phận và bảo đảm cho các lực lượng phòng không trên miền Bắc đánh máy bay địch, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 47 thành lập hai trung đoàn cần vụ đối không 260 và 290 - đây là hai Trung đoàn ra-đa đầu tiên của QĐND Việt Nam.

Những điểm mới trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 (16:19 | 20/02/2019)

(Bqp.vn) - Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành quan tâm, nhằm tuyển chọn những công dân ưu tú vào phục vụ trong Quân đội, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Một số định hướng cơ bản trong công tác đối ngoại quốc phòng năm 2019 (19:55 | 18/02/2019)

(Bqp.vn) - Năm 2018, công tác đối ngoại quốc phòng được tiến hành trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động sâu sắc, tình hình trong nước cơ bản là thuận lợi, song cũng nảy sinh không ít khó khăn, phức tạp mới, đặt ra cho công tác quan trọng này những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn.

Thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Quân đội với Nhân dân (*) (07:34 | 11/01/2019)

(Bqp.vn) - Ngày 10/1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn quân tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019 (11:33 | 04/01/2019)

(Bqp.vn) - Năm 2018 là năm bản lề toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, chứa đựng nhiều nguy cơ khó lường. Trong đó, cạnh tranh về chiến lược, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn; tình hình phức tạp ở Biển Đông…

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, gần dân, sâu sát cơ sở (16:30 | 03/01/2019)

(Bqp.vn) - Theo TTXVN, ngày 3/1, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tiếp tục xây dựng quân đội hùng mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (13:43 | 21/12/2018)

(Bqp.vn) - Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) cho Cách mạng Việt Nam, ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã được thành lập.

Trang  << | < | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | > | >> |