Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

17:14 | 26/04/2020

(Bqp.vn) - Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội. Để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có bài viết: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”.

Xây dựng Quân đội về tổ chức “tinh, gọn, mạnh, linh hoạt”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (17:35 | 11/05/2018)

(Bqp.vn) - Xây dựng Quân đội về tổ chức “tinh, gọn, mạnh, linh hoạt” là vấn đề quan trọng, được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hết sức quan tâm, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống.

Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam - Sự kết tinh truyền thống dân tộc với ý Đảng, lòng dân (10:03 | 27/04/2018)

(Bqp.vn) - Ngay sau khi đất nước hòa bình, thống nhất, Đảng ta đã xác định đường lối chung để lãnh đạo cách mạng là: “Không ngừng nâng cao cảnh giác, thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa...”.

Xây dựng nhà trường quân đội chính quy, mẫu mực, nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo (22:42 | 23/04/2018)

(Bqp.vn) - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các học viện, nhà trường quân đội đã quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện nội dung đột phá về giáo dục, đào tạo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác GDĐT đã đạt được kết quả toàn diện, đóng góp lớn vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (12:56 | 20/04/2018)

(Bqp.vn) - Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nội dung quan trọng, quyết định tới chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta. Bởi vậy, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt của toàn quân.

Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ (21:45 | 12/04/2018)

(Bqp.vn) - Công tác Đảng, công tác chính trị là “linh hồn, mạch sống” của Quân đội, thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ góp phần tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Xây dựng lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ (10:50 | 03/04/2018)

(Bqp.vn) - Với tầm nhìn xa và tư duy chiến lược, ngay từ những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Trung ương Đảng, Bác Hồ đã quan tâm chăm lo, xây dựng lực lượng phòng không, làm nòng cốt cho toàn dân đánh địch trên mặt trận đối không. Thực hiện chủ trương đó, các đơn vị phòng không từng bước được thành lập, phát triển, trưởng thành, góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến của dân tộc.

Xây dựng lực lượng Pháo cao xạ vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới (16:04 | 27/03/2018)

(Bqp.vn) - Cách đây 65 năm, ngày 1/4/1953, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam đã ký Quyết định số 06/QĐ thành lập Trung đoàn Pháo cao xạ 367 - Trung đoàn Pháo phòng không đầu tiên của QĐND Việt Nam.

Toàn quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác kỹ thuật năm 2018 (10:06 | 13/03/2018)

(Bqp.vn) - Năm 2017, công tác kỹ thuật trong Quân đội đã có sự đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm cho toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Phát huy kết quả đó, toàn quân cần bám sát phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tiếp tục phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2018.

Đẩy mạnh thực hiện Luật Dân quân tự vệ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh (14:36 | 22/02/2018)

(Bqp.vn) - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, lực lượng dân quân tự vệ đã được xây dựng theo Luật Dân quân tự vệ, phát huy hiệu quả trong hoạt động thực tiễn. Dân quân tự vệ thường xuyên phối hợp cùng các lực lượng đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới (21:28 | 15/02/2018)

(Bqp.vn) - Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất 2018, TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về vấn đề xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trang  << | < | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | > | >> |