Toàn quân chủ động triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022

11:46 | 08/02/2022

(Bqp.vn) - Năm 2021 là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân trong củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc (13:40 | 21/12/2018)

(Bqp.vn) - Cách đây 74 năm, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Đây là sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời, phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam; khẳng định sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và dân tộc ta.

Quy định chế độ họp của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước (13:24 | 14/11/2018)

(Bqp.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - Nhiệm vụ quan trọng của Quân đội trong thời kỳ mới (10:23 | 13/11/2018)

(Bqp.vn) - Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc là nhiệm vụ quan trọng của cả nước nói chung, Quân đội nói riêng - bước hiện thực hóa đường lối hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta, nhằm khẳng định vai trò, trách nhiệm, uy tín, vị thế của Việt Nam trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới để các quốc gia cùng hợp tác, phát triển.

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại (10:46 | 27/08/2018)

(Bqp.vn) - Nhà trường quân đội là nơi đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng và cung cấp nguồn cán bộ cho toàn quân. Trong suốt chiều dài 73 năm, kể từ khi Trường Quân chính kháng Nhật - nhà trường đầu tiên của Quân đội ta được thành lập (tháng 4/1945) cho đến nay, hệ thống nhà trường quân đội đã không ngừng phát triển, lớn mạnh và hoàn thiện, với nhiều cấp học, bậc học, đào tạo cán bộ cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong toàn quân.

Nhân dân - Cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh, trật tự (16:09 | 15/08/2018)

(Bqp.vn) - Sáng 15/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006 - 2018. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và có bài phát biểu biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác đối ngoại (17:35 | 13/08/2018)

(Bqp.vn) - Sáng 13/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam: chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII” đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (13:08 | 10/07/2018)

(Bqp.vn) - Ngày 19/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây là nghị quyết rất quan trọng, định hướng chiến lược về xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Những điểm mới trong Luật Quốc phòng năm 2018 (16:15 | 05/07/2018)

(Bqp.vn) - Luật Quốc phòng năm 2018 đã được Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 8/6/2018, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những điểm mới trong Luật Quốc phòng năm 2018, phóng viên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu), Ủy viên Ban soạn thảo, Phó Tổ trưởng Thường trực Tổ Biên tập Luật Quốc phòng năm 2018 về nội dung này.

Thấm nhuần tư tưởng Thi đua ái quốc của Bác Hồ, toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới (11:36 | 11/06/2018)

(Bqp.vn) - Cách đây 70 năm, khi sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của nhân dân ta đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, với tinh thần “Toàn dân kháng chiến, Toàn diện kháng chiến… Vừa kháng chiến, Vừa kiến quốc”.

Thi đua ái quốc - động lực để toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ (11:18 | 08/06/2018)

(Bqp.vn) - Cách đây đúng 70 năm, giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trào Thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc.

Trang  << | < | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | > | >> |