Xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

15:14 | 06/07/2022

(Bqp.vn) - Xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại là chủ trương lớn, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là đòi hỏi khách quan, bảo đảm cho Quân đội đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Xây dựng lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ (10:50 | 03/04/2018)

(Bqp.vn) - Với tầm nhìn xa và tư duy chiến lược, ngay từ những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Trung ương Đảng, Bác Hồ đã quan tâm chăm lo, xây dựng lực lượng phòng không, làm nòng cốt cho toàn dân đánh địch trên mặt trận đối không. Thực hiện chủ trương đó, các đơn vị phòng không từng bước được thành lập, phát triển, trưởng thành, góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến của dân tộc.

Xây dựng lực lượng Pháo cao xạ vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới (16:04 | 27/03/2018)

(Bqp.vn) - Cách đây 65 năm, ngày 1/4/1953, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam đã ký Quyết định số 06/QĐ thành lập Trung đoàn Pháo cao xạ 367 - Trung đoàn Pháo phòng không đầu tiên của QĐND Việt Nam.

Toàn quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác kỹ thuật năm 2018 (10:06 | 13/03/2018)

(Bqp.vn) - Năm 2017, công tác kỹ thuật trong Quân đội đã có sự đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm cho toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Phát huy kết quả đó, toàn quân cần bám sát phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tiếp tục phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2018.

Đẩy mạnh thực hiện Luật Dân quân tự vệ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh (14:36 | 22/02/2018)

(Bqp.vn) - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, lực lượng dân quân tự vệ đã được xây dựng theo Luật Dân quân tự vệ, phát huy hiệu quả trong hoạt động thực tiễn. Dân quân tự vệ thường xuyên phối hợp cùng các lực lượng đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới (21:28 | 15/02/2018)

(Bqp.vn) - Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất 2018, TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về vấn đề xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2017, định hướng năm 2018 (16:25 | 08/02/2018)

(Bqp.vn) - Năm 2017, thế giới vẫn duy trì xu thế hòa bình, hội nhập, hợp tác, phát triển, nhưng cùng với đó là trào lưu ly khai ở một số khu vực, tổ chức quốc tế, quốc gia và một số điểm nóng phức tạp, như: bán đảo Triều Tiên, Trung Đông...

Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ (09:47 | 07/02/2018)

(Bqp.vn) - Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng bộ Quân đội tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; coi đây là khâu then chốt, quyết định, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát triển đất nước nhanh, bền vững (20:15 | 31/12/2017)

(Bqp.vn) - “Ðất nước còn nhiều khó khăn, nhưng với những thành tựu to lớn đã đạt được, thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra” - Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp năm mới 2018.

Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (20:09 | 31/12/2017)

(Bqp.vn) - Cách đây tròn 50 năm, đúng vào dịp Tết Mậu Thân 1968, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân và dân ta đã đồng loạt mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên khắp chiến trường miền Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, tạo ra bước ngoặt quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, viết thêm trang sử hào hùng trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc ta.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần trong Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 vào xây dựng Quân đội về chính trị hiện nay (11:04 | 18/12/2017)

(Bqp.vn) - Thu - Đông năm 1947, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã tiến hành chiến dịch phản công xuất sắc, đánh bại cuộc tiến công với quy mô lớn, đầy tham vọng của thực dân Pháp, làm phá sản kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của chúng; thắng lợi của Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 có ý nghĩa chiến lược, đưa cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta bước sang giai đoạn mới.

Trang  << | < | ... | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | > | >> |