Nhắn tìm liệt sĩ Trần Mạnh Phấn

18:01 | 09/08/2021

(Bqp.vn) - Liệt sĩ, anh hùng LLVTND Trần Mạnh Phấn (ảnh), sinh ngày 01/01/1926; quê quán: xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nhập ngũ: 01/01/1950; vào Đảng: 29/12/1951, chính thức: 27/4/1952; chức vụ: Phó Tiểu đoàn trưởng trinh sát; đơn vị: Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 88A, Sư đoàn 308, Quân Đoàn 1. Hy sinh ngày: 15/5/1968 tại miền Đông Nam Bộ.

Nhắn tìm đồng đội ngày 18/06/2013 (16:31 | 18/06/2013)

(Bqp.vn) - Liệt sĩ Phạm Hồng Kính. Quê quán: xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Nhập ngũ: tháng 2/1964. Đơn vị: Tiểu đoàn 13, Đoàn 429 Đặc công. Chức vụ: Chính trị viên Đại đội. Hy sinh ngày 20/10/1971 tại căn cứ Trảng Lớn, tỉnh Tây Ninh. Ai biết thông tin về phần mộ Liệt sĩ Phạm Hồng Kính ở đâu, xin báo tin cho anh trai Liệt sĩ là Phạm Trí Lương. Địa chỉ: thôn Phùng Hưng, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại 01643515071; Hoặc em Liệt sỹ là Phạm Trí Vệ. Địa chỉ: Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự/Bộ Quốc phòng. Điện thoại: 0985988052.

Trang  << | < | ... | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ... | > | >> |