Nhắn tìm đồng đội ngày 06/12/2016

15:18 | 06/12/2016

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Đỗ Văn Cương (ảnh), sinh năm 1947. Quê quán: Đội 5, HTX Đại Thành, Hải Thịnh, Hải Hậu, Hà Nam (nay là tổ dân phố 05, TT Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định). Nhập ngũ tháng 5/1965. Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: Chuẩn úy, Trung đội phó.


Nhắn tìm đồng đội ngày 05/10/2015 (15:40 | 05/10/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Phạm Văn Hưng, sinh năm: 1950. Quê quán: Miễu Lãng, Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương). Nhập ngũ: 05/04/1968. Đơn vị nhập ngũ: Trung đội 2, Đại đội 3, Tiểu đoàn 811, Trung đoàn 8, tỉnh đội Hải Hưng. Đơn vị chiến đấu: Tiểu đội 5B2, Đại đội 11, Tiểu đoàn 9E8 Kiên Giang, Sư đoàn Z324B, Quân khu Trị Thiên. Hy sinh ngày: 24/2/1971 (theo giấy báo tử số hiệu D9475, tại Cao điểm 405, phía Nam Lào).

Nhắn tìm đồng đội ngày 16/09/2015 (13:11 | 16/09/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Lê Vinh Quang (ảnh), sinh ngày 6/8/1952. Nguyên quán: Khương Thượng, Tam Khương, Đống Da, Hà nội. Nhập ngũ tháng 01/1971. Đơn vị: KB (theo giấy báo tử ở góc trên bên phải có số 6272/4322). Hy sinh ngày 6/7/1972 tại Mặt trận phía Nam.

Nhắn tìm đồng đội ngày 03/09/2015 (19:01 | 03/09/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Tống Đức Thịnh, sinh năm 1948. Quê Quán: Liên Minh, Vân Thọ, Đại Từ, Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên). Nhập ngũ: tháng 11/1966. Cấp bậc: Hạ sĩ. Chức vụ: Chiến Sĩ. Đơn vị: C1, K25. Hy sinh ngày 20/11/1969. Nơi an táng ban đầu: Bắc Đường 14.

Trang  << | < | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | > | >> |