Nhắn tìm liệt sĩ Trần Mạnh Phấn

18:01 | 09/08/2021

(Bqp.vn) - Liệt sĩ, anh hùng LLVTND Trần Mạnh Phấn (ảnh), sinh ngày 01/01/1926; quê quán: xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nhập ngũ: 01/01/1950; vào Đảng: 29/12/1951, chính thức: 27/4/1952; chức vụ: Phó Tiểu đoàn trưởng trinh sát; đơn vị: Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 88A, Sư đoàn 308, Quân Đoàn 1. Hy sinh ngày: 15/5/1968 tại miền Đông Nam Bộ.

Nhắn tìm đồng đội ngày 17/11/2015 (10:45 | 17/11/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Nguyễn văn Thiện (ảnh), sinh năm 1947. Nguyên quán: An Hòa, Ninh Phong, Gia Khánh, Ninh Bình. Nhập ngũ tháng 5/1966. Chức vụ: Đại đội phó, chính trị viên đại đội. Đơn vị: NB. Hy sinh ngày 13/10/1972, tại Mặt trận phía Nam.

Nhắn tìm đồng đội ngày 12/11/2015 (09:20 | 12/11/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ La Văn Kỳ (ảnh), sinh năm 1945. Quê quán: Đông Thanh, Đông Sơn, Thanh Hóa. Nhập ngũ tháng 8/1964. Cấp bậc: Hạ sỹ. Chức vụ: Chiến sỹ. Đơn vị khi hy sinh: Đại đội 5, Tiểu đoàn 7 - KT - B3. Hy sinh ngày 24/8/1966, tại Quân y d18, f1; an táng ban đầu tại Tây – Trường Quân chính - Khu 5 (Biên giới Việt Miên), tỉnh Gia Lai.

Nhắn tìm đồng đội ngày 06/11/2015 (13:10 | 06/11/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Nguyễn Bá Vóc (ảnh), sinh năm 1928. Quê quán: Đông Quan, Đông Sơn, Thanh Hóa. Nhập ngũ năm 1948. Cấp bậc (Tiểu đoàn bậc phó). Chức vụ: Tiểu đoàn trưởng. Hy sinh ngày 22/6/1967, tại Tây Bắc Tân Cảnh - Kon Tum (e24, B3).

Nhắn tìm đồng đội ngày 03/11/2015 (13:11 | 03/11/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Trịnh Huy Cấp, sinh năm1948. Quê quán: Thọ Sơn, Triệu Sơn. Thanh Hóa. Nhập ngũ tháng 7/1967. Cấp bậc: Trung đội phó. Đơn vị khi hy sinh: NP; ký hiệu: Y7276 GS 309B. Hy sinh ngày 04/11/1970, tại Mặt trận phía Nam.

Nhắn tìm đồng đội ngày 23/10/2015 (13:55 | 23/10/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Nguyễn Văn Trường, sinh năm: 1948. Quê quán: Hưng Xuân, Hưng Nguyên, Nghệ An. Trú quán: Anh Sơn, Nghệ An. Nhập ngũ: tháng 10/1965. Cấp bậc: Trung Sỹ. Chức vụ: Y Tá. Đơn vị khi hy sinh: Đại đội 3, Tiểu đoàn 40, Cục Hậu Cần (B5-QK7). Hy sinh ngày: 15/01/1972, tại Mặt trận Phía Nam - QK4. Nơi an táng ban đầu: Mặt trận phía Nam - QK4.

Nhắn tìm đồng đội ngày 19/10/2015 (15:59 | 19/10/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Nguyễn Đình Hoan, sinh năm: 1949. Quê quán: Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương. Nhập ngũ: tháng 12/1967. Đơn vị khi hy sinh: CT9, Trung đoàn 141, Sư đoàn 7. Hy sinh ngày: 24/5/1969, tại Làng 6, Hớn Quản, Bình Long.

Nhắn tìm đồng đội ngày 09/10/2015 (14:32 | 09/10/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Nguyễn Văn Cận (ảnh), sinh năm: 1944. Quê quán: Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Nhập ngũ: tháng 5/1965. Cấp bậc: Thượng úy. Chức vụ: Tham mưu trưởng Tiểu đoàn. Đơn vị khi hy sinh: P12L7. Hy sinh ngày: 04/01/1973, tại Mặt trận phía Nam.

Trang  << | < | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | > | >> |