Nhắn tìm đồng đội ngày 13/07/2020

17:31 | 13/07/2020

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Đỗ Văn Hảo (bí danh Đỗ Như Hảo), sinh năm 1950; quê quán: Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, Hải Hưng (nay là tỉnh Hưng Yên). Nhập ngũ tháng 7/1969 tại đơn vị Quân khu Tả Ngạn. Vào Nam tháng 3/1970, thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, tỉnh đội Bình Định. Tham gia chiến đấu tại xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn tỉnh Bình Định. Hy sinh năm 1971.

Nhắn tìm đồng đội ngày 06/11/2015 (13:10 | 06/11/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Nguyễn Bá Vóc (ảnh), sinh năm 1928. Quê quán: Đông Quan, Đông Sơn, Thanh Hóa. Nhập ngũ năm 1948. Cấp bậc (Tiểu đoàn bậc phó). Chức vụ: Tiểu đoàn trưởng. Hy sinh ngày 22/6/1967, tại Tây Bắc Tân Cảnh - Kon Tum (e24, B3).

Nhắn tìm đồng đội ngày 03/11/2015 (13:11 | 03/11/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Trịnh Huy Cấp, sinh năm1948. Quê quán: Thọ Sơn, Triệu Sơn. Thanh Hóa. Nhập ngũ tháng 7/1967. Cấp bậc: Trung đội phó. Đơn vị khi hy sinh: NP; ký hiệu: Y7276 GS 309B. Hy sinh ngày 04/11/1970, tại Mặt trận phía Nam.

Nhắn tìm đồng đội ngày 23/10/2015 (13:55 | 23/10/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Nguyễn Văn Trường, sinh năm: 1948. Quê quán: Hưng Xuân, Hưng Nguyên, Nghệ An. Trú quán: Anh Sơn, Nghệ An. Nhập ngũ: tháng 10/1965. Cấp bậc: Trung Sỹ. Chức vụ: Y Tá. Đơn vị khi hy sinh: Đại đội 3, Tiểu đoàn 40, Cục Hậu Cần (B5-QK7). Hy sinh ngày: 15/01/1972, tại Mặt trận Phía Nam - QK4. Nơi an táng ban đầu: Mặt trận phía Nam - QK4.

Nhắn tìm đồng đội ngày 19/10/2015 (15:59 | 19/10/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Nguyễn Đình Hoan, sinh năm: 1949. Quê quán: Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương. Nhập ngũ: tháng 12/1967. Đơn vị khi hy sinh: CT9, Trung đoàn 141, Sư đoàn 7. Hy sinh ngày: 24/5/1969, tại Làng 6, Hớn Quản, Bình Long.

Nhắn tìm đồng đội ngày 09/10/2015 (14:32 | 09/10/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Nguyễn Văn Cận (ảnh), sinh năm: 1944. Quê quán: Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Nhập ngũ: tháng 5/1965. Cấp bậc: Thượng úy. Chức vụ: Tham mưu trưởng Tiểu đoàn. Đơn vị khi hy sinh: P12L7. Hy sinh ngày: 04/01/1973, tại Mặt trận phía Nam.

Nhắn tìm đồng đội ngày 05/10/2015 (15:40 | 05/10/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Phạm Văn Hưng, sinh năm: 1950. Quê quán: Miễu Lãng, Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương). Nhập ngũ: 05/04/1968. Đơn vị nhập ngũ: Trung đội 2, Đại đội 3, Tiểu đoàn 811, Trung đoàn 8, tỉnh đội Hải Hưng. Đơn vị chiến đấu: Tiểu đội 5B2, Đại đội 11, Tiểu đoàn 9E8 Kiên Giang, Sư đoàn Z324B, Quân khu Trị Thiên. Hy sinh ngày: 24/2/1971 (theo giấy báo tử số hiệu D9475, tại Cao điểm 405, phía Nam Lào).

Trang  << | < | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | > | >> |