TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
61 31/2013/NĐ-CP 09/04/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Chi tiết
Tải về
62 539/QĐ-TTg 01/04/2013 Về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015
Chi tiết
Tải về
63 17/2013/NĐ-CP 19/02/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Chi tiết
Tải về
64 10/2013/QĐ-TTg 24/01/2013 Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự, quản lý thi hành án hình sự và công tác tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong quân đội
Chi tiết
Tải về
65 150/QĐ-TTg 14/01/2013 Phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
Chi tiết
Tải về
66 31/CT-TTg 28/11/2012 Về việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng
Chi tiết
Tải về
67 99/2012/TTLT-BQP-BTC 28/08/2012 Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng
Chi tiết
68 04/2012/UBTVQH13 16/07/2012 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Chi tiết
Tải về
69 50/2012/TT-BQP 20/06/2012 Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong quân đội
Chi tiết
Tải về
70 25/2012/QĐ-TTg 04/06/2012 Quy định một số chế độ ưu đãi đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng và công nhân quốc phòng thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
Chi tiết
Tải về
71 23/2012/NĐ-CP 03/04/2012 Quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Chi tiết
Tải về
72 20/2012/TTLT-BQP-BTC 06/03/2012 Hướng dẫn thực hiện NĐ 88/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
Chi tiết
Tải về
73 03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTC 16/01/2012 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân người đang làm công tác cơ yếu
Chi tiết
Tải về
74 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 05/01/2012 Hướng dẫn thực hiện QĐ số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Chi tiết
Tải về
75 62/2011/QĐ-TTg 09/11/2011 Quyết định về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Chi tiết
Tải về
76 190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 07/11/2011 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16/4/2007 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ
Chi tiết
Tải về
77 88/2011/NĐ-CP 29/09/2011 Chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
Chi tiết
Tải về
78 11/2011/TT-BNV 26/09/2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/1/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong
Chi tiết
Tải về
79 158/2011/TT-BQP 15/08/2011 Thực hiện một số chế độ, chính sách góp phần chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu
Chi tiết
Tải về
80 139/2011/TT-BQP 01/08/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội, ban hành kèm theo Quyết định số 33/2003/QĐ-BQP ngày 07/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | > | >> |