TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
161 05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC 11/03/2008 Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ theo Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
Chi tiết
Tải về
162 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 26/02/2008 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 7/12/2005 hướng dẫn thực hiện QĐ 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
Chi tiết
Tải về
163 04/2008/TT-BQP 11/01/2008 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Chi tiết
Tải về
164 188/2007/QĐ-TTg 06/12/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08//11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
Chi tiết
Tải về
165 181/2007/TTLT-BQP-BTC 04/12/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2007/NĐ-CP ngày 22/6/2007 về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ
Chi tiết
Tải về
166 153/2007/TT-BQP 29/09/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 18/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Chi tiết
Tải về
167 106/2007/NĐ-CP 22/06/2007 Chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ
Chi tiết
Tải về
168 72/2007/QĐ-TTg 23/05/2007 Chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội
Chi tiết
Tải về
169 258/LC:CS-CB-QY-TC 21/05/2007 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 212/2006/QĐ-BQP ngày 21/12/2006 của Bộ Quốc phòng về một số chế độ chính sách góp phần chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu
Chi tiết
Tải về
170 823/QY-4 15/05/2007 Danh mục bệnh hiểm nghèo (thực hiện Quyết định số 212/2006/QĐ-BQP ngày 21/12/2006 của Bộ Quốc phòng đối với cán bộ quân đội đã nghỉ hưu)
Chi tiết
Tải về
171 68/2007/NĐ-CP 19/04/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
Chi tiết
Tải về
172 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 16/04/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ
Chi tiết
Tải về
173 18/2007/NĐ-CP 01/02/2007 Quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Chi tiết
Tải về
174 159/2006/NĐ-CP 28/12/2006 Về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ
Chi tiết
Tải về
175 153/2006/NĐ-CP 22/12/2006 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu
Chi tiết
Tải về
176 212/2006/QĐ-BQP 21/12/2006 Thực hiện một số chế độ chính sách góp phần chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu
Chi tiết
Tải về
177 166/2006/TT-BQP 28/09/2006 Hướng dẫn thủ tục hồ sơ, thẩm quyền công nhận, quy trình lập hồ sơ người có công với cách mạng (phần quân đội quản lý)
Chi tiết
Tải về
178 190/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 04/12/2005 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 về thực hiện chế độ đối với quân nhân là dân tộc ít người thuộc QK 7, QK 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10/01/1982
Chi tiết
Tải về
179 92/2005/QĐ-TTg 29/04/2005 Thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc QK 7, QK 9 tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10/01/1982
Chi tiết
Tải về
180 33/2003/QĐ-BQP 07/04/2003 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |