TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
161 153/2007/TT-BQP 29/09/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 18/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Chi tiết
Tải về
162 106/2007/NĐ-CP 22/06/2007 Chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ
Chi tiết
Tải về
163 72/2007/QĐ-TTg 23/05/2007 Chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội
Chi tiết
Tải về
164 258/LC:CS-CB-QY-TC 21/05/2007 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 212/2006/QĐ-BQP ngày 21/12/2006 của Bộ Quốc phòng về một số chế độ chính sách góp phần chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu
Chi tiết
Tải về
165 823/QY-4 15/05/2007 Danh mục bệnh hiểm nghèo (thực hiện Quyết định số 212/2006/QĐ-BQP ngày 21/12/2006 của Bộ Quốc phòng đối với cán bộ quân đội đã nghỉ hưu)
Chi tiết
Tải về
166 68/2007/NĐ-CP 19/04/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
Chi tiết
Tải về
167 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 16/04/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ
Chi tiết
Tải về
168 18/2007/NĐ-CP 01/02/2007 Quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Chi tiết
Tải về
169 159/2006/NĐ-CP 28/12/2006 Về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ
Chi tiết
Tải về
170 153/2006/NĐ-CP 22/12/2006 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu
Chi tiết
Tải về
171 212/2006/QĐ-BQP 21/12/2006 Thực hiện một số chế độ chính sách góp phần chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu
Chi tiết
Tải về
172 166/2006/TT-BQP 28/09/2006 Hướng dẫn thủ tục hồ sơ, thẩm quyền công nhận, quy trình lập hồ sơ người có công với cách mạng (phần quân đội quản lý)
Chi tiết
Tải về
173 190/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 04/12/2005 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 về thực hiện chế độ đối với quân nhân là dân tộc ít người thuộc QK 7, QK 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10/01/1982
Chi tiết
Tải về
174 92/2005/QĐ-TTg 29/04/2005 Thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc QK 7, QK 9 tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10/01/1982
Chi tiết
Tải về
175 33/2003/QĐ-BQP 07/04/2003 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |