Phát huy vai trò cơ quan dân vận, cán bộ dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(Bqp.vn) - Công tác dân vận luôn gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy vai trò của Quân đội trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa

(Bqp.vn) - Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội cách mạng “của dân, do dân, vì dân”, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân và lợi ích của quốc gia - dân tộc. Trải qua gần 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần cùng toàn dân tộc làm nên những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quân đội - Lực lượng nòng cốt trong ứng phó sự cố, thiên tai và cứu hộ, cứu nạn

(Bqp.vn) - Với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ bảo vệ Tổ quốc, Quân đội luôn tích cực, chủ động phát huy vai trò là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong ứng phó sự cố, thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.

Vận dụng những bài học kinh nghiệm từ trận đầu đánh thắng của Hải quân nhân dân Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

(Bqp.vn) - Trận chiến ngày 2 và ngày 5/8/1964 đã mở đầu trang sử chiến đấu và chiến thắng hào hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam. Nhân dịp này, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân đã có cuộc trao đổi với phóng viên về những bài học quý giá cách đây 55 năm, cũng như việc nghiên cứu, vận dụng những bài học kinh nghiệm từ trận đầu đánh thắng của Hải quân nhân dân Việt Nam và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong bối cảnh hiện nay.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý ô nhiễm đi-ô-xin khu vực sân bay Biên Hòa, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước

(Bqp.vn) - Ngay sau khi kết thúc Lễ khởi động Dự án xử lý ô nhiễm đi-ô-xin khu vực sân bay Biên Hòa diễn ra vào ngày 20/4 tại thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa qua, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã dành thời gian trả lời phóng viên báo chí.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, Quân đội nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

(Bqp.vn) - Cách đây 65 năm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ - đỉnh cao của chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, đập tan cố gắng chiến tranh cao nhất của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh

(Bqp.vn) - Những năm qua, công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh đã được triển khai quyết liệt và thu được nhiều kết quả quan trọng, song mới đáp ứng được một phần so với hậu quả nặng nề mà chiến tranh để lại. Bởi vậy, hơn bao giờ hết cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động có tính nhân đạo cao cả, nhân văn sâu sắc này.

Những phát triển trong nhận thức, quan điểm của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

(Bqp.vn) - Quan điểm về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là bộ phận đặc biệt quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc trong tình hình mới

(Bqp.vn) - Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước; sự kế thừa, phát triển tư tưởng “lo giữ nước từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa nguy” của dân tộc trong tình hình mới, nhằm phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh.

Toàn quân tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay

(Bqp.vn) - Sức mạnh chiến đấu của Quân đội là tổng hợp của nhiều yếu tố: con người, vũ khí, trang bị, khoa học quân sự... Nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội để bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống là yêu cầu khách quan, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trang  << | < | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | > | >> |