Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh

22:45 | 04/08/2015

(Bqp.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính vừa thống nhất ký và ban hành Thông tư Liên tịch số 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC (Thông tư 15) quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN).

Sẽ tiến hành tổng rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng (23:21 | 19/10/2013)

(Bqp.vn) - Sáng 19/10/2013, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã họp với đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các cơ quan liên quan về Chương trình phối hợp tổng rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong hai năm 2014 -2015.

Tiếp tục giải quyết chế độ cho người hy sinh, bị thương nhưng không đủ giấy tờ (22:36 | 18/10/2013)

(Bqp.vn) - Hiện nay, cả nước còn hơn 1.000 người hy sinh, 20.000 người bị thương trong chiến tranh nhưng không còn lưu giữ đầy đủ giấy tờ gốc và chưa được giải quyết chính sách. Để xử lý vấn đề này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng đã ra thông tư liên tịch, hướng dẫn cách giải quyết.

Sẽ sớm giải quyết các trường hợp người có công mất hồ sơ gốc (21:09 | 15/09/2013)

(Bqp.vn) - Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng đã xây dựng xong dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn xác nhận người có công với cách mạng trong chiến tranh không còn giấy tờ theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến. Thông tư này đang lấy ý kiến các bộ, ngành hữu quan, dự kiến sẽ được ban hành trong tháng 9/2013.

Trang  << | < | 1 | 2 | 3 |