Quân ủy Trung ương

Quân ủy Trung ương

BÍ THƯ VÀ PHÓ BÍ THƯ QUÂN UỶ TRUNG ƯƠNGBí thư Quân ủy Trung ương

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.


Phó bí thư Quân ủy Trung ương

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.File đính kèm :

Trang trước | Trang sau