Học viện Hậu cần tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 2014

Học viện Hậu cần tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 2014

22:52 | 22/01/2015

(Bqp.vn) - Sáng 22/1/2015, tại Hà Nội, Học viện Hậu cần tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 2014. Trung tướng Đặng Nam Điền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Lê Nguyên Đương, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Học viện đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị của Học viện năm 2014; đồng thời định hướng một số nội dung, biện pháp trọng tâm trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2015.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trong tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của Học viện, đồng thời thống nhất đánh giá: Năm 2014, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chỉ thị công tác đảng, công tác chính trị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng thời tổ chức thực hiện và hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị. Tình hình chính trị, tư tưởng trong toàn Học viện cơ bản ổn định, tạo được sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận cao. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoạt động của các tổ chức không ngừng được nâng lên, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm là giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện năm 2014. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã chỉ rõ những hạn chế; đề xuất nhiều nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Học viện năm 2015.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Đặng Nam Điền nhấn mạnh: Trong năm 2015, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện mục tiêu, chương trình nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XX. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng học viện chính quy, mẫu mực, có tiềm lực khoa học công nghệ mạnh; coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị; công tác xây dựng Đảng chú trọng đi sâu vào quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, giữ vững nguyên tắc của Đảng; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Học viện tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Đại hội lần thứ XII của Đảng; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường đoàn kết, thống nhất, nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, nâng cao hiệu quả phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương; tập trung nắm chắc tình hình mọi mặt và giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trần Hùng Cường

File đính kèm :

Các tin khác