Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

(Bqp.vn) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một nhân tố quan trọng chiến lược, góp phần đưa cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn.

Loading the player ...

Chủ tịch nước tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

(Bqp.vn) - Chiều 18/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đến thăm Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và dự Lễ Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc.

Quốc phòng Việt Nam 2019 (Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019)

(Bqp.vn) - Tiếp sau sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2009, Việt Nam công bố sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ; nêu rõ những thách thức của quốc phòng Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng, cơ chế lãnh đạo và quản lý quốc phòng; cơ cấu của Bộ Quốc phòng; tổ chức, phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; quá trình tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo vệ đất nước; đồng thời thể hiện sự minh bạch về chính sách cũng như khả năng quốc phòng của Việt Nam.