Tổng cục Kỹ thuật

Tổng cục Kỹ thuật

15:45 | 09/08/2012

(Bqp.vn) - Tổng cục Kỹ thuật là cơ quan đầu ngành kỹ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam có chức năng tham mưu, bảo đảm kỹ thuật cho quân đội, có các cục chức năng chịu trách nhiệm về bảo đảm kỹ thuật cho các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng.

Tổng cục Kỹ thuật hiện nay có Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm, Chính uỷ và Phó Chính uỷ, các cơ quan, đơn vị, trường kỹ thuật chuyên ngành, các nhà máy, xí nghiệp sửa chữa vũ khí...

Ngày truyền thống: 10/9/1974.

(Cổng TTĐT BQP)

File đính kèm :

Các tin khác