Toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tinh giản biên chế

(Bqp.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế; để quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn quân, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phân bổ hợp lý, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017

(Bqp.vn) - Trong điều kiện ngân sách Nhà nước đảm bảo cho quốc phòng còn hạn hẹp, toàn quân tiếp tục triển khai thực hiện đúng hướng, đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính, đáp ứng yêu cầu cao của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

(Bqp.vn) - Cách đây 70 năm, ngày 12/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh số 16/SL thành lập Phòng Dân quân toàn quốc thuộc Cục Chính trị/Bộ Quốc phòng - tiền thân của Cục Dân quân tự vệ/Bộ Tổng Tham mưu ngày nay.

Tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng của đất nước

(Bqp.vn) - Nhân dịp đầu Xuân mới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn về những trọng tâm về công tác quân sự, quốc phòng trong thời gian tới; công tác đối ngoại quốc phòng; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quân đội.

Nâng cao chất lượng công tác hậu cần, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

(Bqp.vn) - Phát huy kết quả đã đạt được, toàn quân, trong đó nòng cốt là ngành Hậu cần tiếp tục nắm vững tình hình, chủ động triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng

(Bqp.vn) - Sáng 20/1, trong không khí phấn khởi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017), chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng. Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu với cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng.

Toàn quân nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017

(Bqp.vn) - Năm 2016, toàn quân triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường. Ở trong nước, thành công Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã tạo động lực mới để xây dựng, phát triển đất nước và tăng cường quốc phòng, an ninh.

Quốc hội Việt Nam với sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(Bqp.vn) - 71 năm qua, đồng hành cùng dân tộc, với vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Học viện Quốc phòng 40 năm xây dựng và phát triển

(Bqp.vn) - Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước, lịch sử dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới: Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Quân đội ta thực hiện hai nhiệm vụ lớn: xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong bước ngoặt lịch sử trọng đại của cách mạng, ngày 21/2/1976, Học viện Quân sự Cao cấp - tiền thân của Học viện Quốc phòng ngày nay được thành lập.

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội trong quá trình đổi mới quân sự, quốc phòng

(Bqp.vn) - Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng nòng cốt của cách mạng, công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong đấu tranh thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội là nguyên tắc bất di bất dịch, bảo đảm cho Quân đội đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, có phương hướng chính trị - quân sự đúng đắn, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |