Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp (từ 1946 -1947, 1948-1980)


Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP

(1911 - 2013)

Bộ trưởng 1946 - 8/1947; 8/1948 - 1980


VÕ NGUYÊN GIÁP (Văn; sinh năm 1911)

Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam (1946 - 1975)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) (1946 - 8/1947; 8/1948 - 1980)

Quê quán: xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Tham gia cách mạng: năm 1925

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: năm 1940

Đại tướng: năm 1948

Năm 1929: tham gia cải tổ Tân Việt cách mạng đảng thành Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

1930: bị thực dân Pháp bắt giam.

1936 - 1939: tham gia phong trào Mặt trận dân chủ Đông Dương, biên tập viên các báo của Đảng, chủ tịch Ủy ban báo chí Bắc Kì trong phong trào Đông Dương đại hội.

Sau 5/1941: xây dựng cơ sở cách mạng ở Cao Bằng, tham gia chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang ở căn cứ địa Cao - Bắc - Lạng.

1942: Phụ trách Ban xung phong Nam tiến, dùng hoạt động tuyên truyền vũ trang mở đường liên lạc giữa miền núi với đồng bằng Bắc Bộ.

Tháng 12/1944: được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao thành lập Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.

Tháng 4 - 8/1945: Ủy viên Ủy ban quân sự cách mạng Bắc Kỳ, Tư lệnh các lực lượng vũ trang thống nhất (Việt Nam giải phóng quân), tham gia Ủy ban chỉ huy lâm thời khu giải phóng Việt Bắc, được Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương (8/1945) cử vào Ban Chấp hành Trung ương và Uỷ viên Thường vụ Ban Chấp hành, tham gia Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Quân sự Ủy viên hội trong Chính phủ Liên hiệp, Phó trưởng đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà đàm phán với Pháp tại Hội nghị trù bị Đà Lạt.

Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam (1946 - 1975).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (2/1946 - 8/1947 và 8/1948 - 1980).

Bí thư Quân ủy Trung ương (1946 - 1977). Phó Thủ tướng Chính phủ (Hội đồng Bộ trưởng) (1955 - 1992). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ 8/1945, khóa II - VI; Ủy viên Thường vụ từ 8/1945, Ủy viên Bộ Chính trị khóa II - IV. Đại biểu Quốc hội khóa I - VII.

Trong kháng chiến chống Pháp, chỉ huy các chiến dịch lớn: Biên Giới (1950), Điện Biên Phủ (1954)...

Trong kháng chiến chống Mỹ, cùng Bộ Chính trị chỉ đạo các chiến dịch lớn ở miền Nam Viêt Nam, trong đó có Chiến dịch Hồ Chí Minh, chỉ đạo chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ ở miền Bắc Viêt Nam.

Tác giả nhiều tác phẩm quân sự được xuất bản trong và ngoài nước.

Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Quân công hạng Nhất...

File đính kèm:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.