Toàn quân đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023

09:45 | 13/02/2023

(Bqp.vn) - Năm 2022, toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều chuyển biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Trong nước, dịch COVID-19 được khống chế và đẩy lùi; nhiều chủ trương, chính sách mới được triển khai, kinh tế phục hồi tích cực (đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu chủ yếu). Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. GDP ước đạt khoảng 8,02%; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; tiềm lực, vị thế đất nước tiếp tục được nâng cao,... Tuy nhiên, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội với nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, cùng sự nỗ lực cao của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, chúng ta đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, ghi dấu ấn mới.

Quân đội đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xử lý linh hoạt, kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, phối hợp giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp; triển khai sâu rộng, hiệu quả các chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ thường xuyên được chú trọng, tạo nhiều chuyển biến mới cả về nhận thức, trách nhiệm, hành động của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, sáng tạo, ngày càng vững chắc. Tổ chức thành công các cuộc diễn tập, trọng tâm là diễn tập chiến lược, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, diễn tập không quân, hải quân, diễn tập cứu hộ, cứu nạn sát với thực tế, trong mọi điều kiện địa hình thời tiết; hội thi, hội thao trong nước, quốc tế đạt nhiều thành tích xuất sắc, giành 49 huy chương trong SEA Games - 31, đăng cai và giành giải nhất tại Giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN năm 2022. Tích cực thực hiện chủ đề “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng” với nhiều giải pháp đồng bộ, đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, gắn với triển khai các giải pháp về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, giữ vững kỷ cương, bước đầu đạt kết quả tốt. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghiệp quốc phòng được triển khai toàn diện, đúng định hướng, đạt nhiều thành tựu, một số công trình nghiên cứu, sản phẩm quốc phòng đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. Công tác đối ngoại quốc phòng là năm rất thành công cả song phương, đa phương và các sự kiện lớn. Tổ chức thành công Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ nhất, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển công nghiệp quốc phòng, tổ chức thành công Chương trình Giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân không ngừng được nâng lên, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với đó, Quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, nhất là cứu nạn trên biển. Tích cực giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, vững vàng, kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế, bất cập, như: Thực hiện chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật có mặt còn hạn chế. Việc xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng và bảo mật thông tin mạng máy tính còn khó khăn. Công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu,... Những hạn chế, khuyết điểm trên đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục kịp thời, tạo chuyển biến tích cực trong thời gian tới.


Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, chiều 30/01/2023


với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, chiều 31/01/2023.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ sẽ diễn ra gay gắt, tiếp tục tác động nhiều mặt đến các quốc gia. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Cộng đồng ASEAN tiếp tục phát triển năng động, nhưng cũng đứng trước nhiều thử thách mới, nhất là về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong nước, thuận lợi là cơ bản nhưng còn không ít khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng lớn. Quân đội tập trung điều chỉnh tổ chức lực lượng, đặt ra những yêu cầu mới về công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách; công tác bảo đảm cho một số loại vũ khí, trang bị hiện đại vẫn khó khăn,...

Trước tình hình đó, đòi hỏi toàn quân, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tăng cường đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, tạo bước đột phá mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 với kết quả cao hơn năm 2022; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ.

Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong hoạch định các chủ trương, chính sách nhằm tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Toàn quân, nhất là cơ quan chiến lược phải tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là dự báo đúng những động thái, ý đồ, xu thế phát triển và sự tác động của tình hình, xử lý linh hoạt, hiệu quả các mối quan hệ quốc tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển khai hiệu quả các chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; đề xuất các giải pháp cơ bản, lâu dài trong giải quyết vấn đề biển, đảo của Tổ quốc. Chủ động xây dựng quy hoạch tổng thể về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch ứng phó thắng lợi các thách thức an ninh phi truyền thống; tham gia xây dựng các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo phạm vi chức năng của Bộ Quốc phòng,... Đây là những vấn đề rất quan trọng, cần được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học; có sự phối hợp thường xuyên với các lực lượng liên quan, với tinh thần trách nhiệm cao, chất lượng tốt. Cùng với đó, Quân đội phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, SSCĐ cao, quản lý chặt chẽ biên giới, vùng biển, vùng trời, không gian mạng; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương án, vũ khí, trang bị kỹ thuật, xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp, toàn diện, cân đối, đồng bộ, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, toàn quân cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương tạo sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận; thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng theo các nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Kết luận số 64-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008, Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/9/2019 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ gắn với Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; chú trọng dân quân thường trực, dân quân cơ động, dân quân biển. Điều chỉnh thế bố trí lực lượng phù hợp với tiến trình điều chỉnh tổ chức Quân đội. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, Quy hoạch không gian biển quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất quốc phòng. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương và nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Toàn quân cần phát huy hơn nữa chức năng “đội quân công tác” trong xây dựng cơ sở chính trị, tiến hành công tác dân vận; xung kích trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn và cả nước.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Đây là những mặt công tác trọng tâm, mang tính nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ bảo đảm cho Quân đội luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo, gắn với bảo đảm vũ khí, trang bị cho các lực lượng đến năm 2025 theo Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/8/2018 của Bộ Chính trị từng bước đáp ứng yêu cầu về vũ khí, trang bị trong bộ tiêu chí xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại trong tình hình mới. Tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng” đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng; bảo đảm giữ vững ổn định, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng Đề án danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; tổ chức huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp. Tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với đối tượng và phương án tác chiến. Tổ chức diễn tập, luyện tập, hội thi, hội thao, kiểm tra ở tất cả các cấp nghiêm túc, thực chất, an toàn; đăng cai và tham gia thi đấu các môn quân sự, thể thao trong nước, quốc tế đạt kết quả cao. Thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự và chuyển đổi số, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật trong toàn quân; hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm phải xử lý dưới 0,2%.

Bốn là, hết sức coi trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; triển khai sâu rộng, hiệu quả chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương trên các mặt công tác.

Toàn quân tập trung thực hiện tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập đường lối, quan điểm, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các nghị quyết, kết luận về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết, kiên trì đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trọng tâm là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, có năng lực lãnh đạo và tổ chức tốt hoạt động thực tiễn. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, quy chế, quy trình công tác cán bộ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu điều chỉnh tổ chức, lực lượng. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý, định hướng tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tận tụy, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, đoàn kết, thống nhất cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, chỉ huy, chủ trì các cấp, coi đây là nhiệm vụ, giải pháp trọng yếu, thường xuyên, góp phần làm trong sạch nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, “làm gương, làm mẫu” trong toàn Đảng. Đồng thời, tổ chức tốt phong trào Thi đua Quyết thắng và các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm triển khai hiệu quả Đề án kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, điều chỉnh lực lượng, chấp hành kỷ luật, pháp luật,...

Năm là, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, góp phần tạo thế, lực và môi trường hòa bình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cơ quan, đơn vị toàn quân cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối của Đảng, Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới nhằm tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, vững chắc. Theo đó, toàn quân cần đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương, nhất là với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống, bảo đảm cân đối, hài hòa giữa các đối tác, có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc phòng đa phương, vừa tạo thế đan xen lợi ích, vừa có thể tranh thủ cơ chế quân sự, quốc phòng của khu vực và toàn cầu để tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước. Trước mắt, chú trọng tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, Việt Nam - Lào lần thứ hai; dự Đối thoại Shangri La, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, ASEAN mở rộng,... Tham gia tích cực, có trách nhiệm trong diễn tập đa phương về tìm kiếm, cứu nạn, cứu trợ thảm họa; diễn tập song phương với các nước và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Hoàn thành có chất lượng tổng kết Nghị quyết số 806-NQ/QUTW ngày 31/12/2013 của Quân ủy Trung ượng về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo; xây dựng các văn bản triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; năm Quân đội quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng, toàn quân cần chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu, tạo sức bật mới, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2022, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

File đính kèm:

Đại tướng, TS Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.