Toàn quân chủ động triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022

11:46 | 08/02/2022

(Bqp.vn) - Năm 2021 là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh hoạt động chống phá trên nhiều mặt, lĩnh vực, trong đó, Quân đội là một trọng điểm. Thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế - xã hội; sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, mà còn tác động trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trước tình hình đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, vượt mọi khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2020, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, với nhiều dấu ấn nổi bật.


Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác SSCĐ tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng đầu Xuân Nhâm Dần 2022, ngày 01/02/2022. (ảnh: Mạnh Hùng)

Toàn quân thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng; qua đó, thể hiện rõ tư duy và tầm nhìn chiến lược đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức, phối hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, phòng thủ quân khu ngày càng vững chắc. Quân đội tiếp tục được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc thực hiện ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI từng bước được đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực, vững chắc, nhất là trong huấn luyện, diễn tập, đào tạo và tham gia hội thao quân sự quốc tế đạt thành tích cao. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng,… cũng như hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng được triển khai toàn diện, đúng định hướng, đạt hiệu quả thiết thực. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân không ngừng được nâng lên, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy để cứu hộ, cứu nạn, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất; cứu giúp ngư dân gặp nạn trên biển,… Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, toàn quân đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với các cấp độ dịch; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; huy động hơn một trăm bốn mươi nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia phòng, chống dịch; triển khai hàng trăm điểm cách ly, hàng chục nghìn điểm chốt trên tuyến biên giới và nội địa,... các bệnh viện dã chiến, bệnh xá, tổ quân y lưu động; vận chuyển hàng nghìn tấn vật tư, thuốc men, trang thiết bị y tế, hàng hóa, lương thực, thực phẩm, đã cùng Nhân dân tiếp thêm động lực đẩy lùi dịch bệnh, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế, bất cập, như: việc thực hiện ba khâu đột phá có nội dung kết quả chưa cao, chưa vững chắc; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật ở một số đơn vị còn hạn chế. Việc xử lý một số thông tin xấu độc trên không gian mạng còn khó khăn. Công tác quy hoạch, quản lý đất quốc phòng có nơi, có lúc chưa thật chặt chẽ,... Những hạn chế, khuyết điểm đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chính. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục kịp thời.

Năm 2022, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Cạnh tranh chiến lược, xung đột thương mại giữa các nước lớn, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn ra gay gắt hơn; suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định, phát triển của các quốc gia, dân tộc. Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường. Cộng đồng ASEAN tiếp tục bị tác động, chi phối bởi các nước lớn và đối mặt với những thách thức mới, nhất là vấn đề tranh chấp chủ quyền biên giới, biển, đảo, an ninh nguồn nước và phòng, chống dịch bệnh. Trong nước, nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước tiếp tục được triển khai sâu rộng, là tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Tình hình thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường tiếp tục gia tăng, diễn biến bất thường, tạo thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gay gắt. Việc điều chỉnh tổ chức Quân đội sẽ tác động đến tâm tư, tình cảm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ,...

Trước tình hình đó, đòi hỏi toàn quân, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tăng cường đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, tạo bước đột phá mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022 với kết quả cao hơn năm 2021; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, thường xuyên nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bởi, chỉ có nắm chắc tình hình mới có quyết sách đúng đắn và chủ động xử lý có hiệu quả mọi tình huống, không để đất nước bị động, bất ngờ. Vì thế, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, trước hết là cơ quan cấp chiến lược, chiến dịch cần chủ động nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý linh hoạt, đúng đắn, phù hợp, chủ động hóa giải các tranh chấp, mâu thuẫn, bất đồng, khác biệt; ngăn ngừa, triệt tiêu nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; kiên quyết xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống về quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận của Đảng và hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, với chất lượng cao đối với các đề án, dự án, quy hoạch, dự án luật và một số giải pháp cơ bản giải quyết vấn đề biển, đảo,...

Tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chủ động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến cũng như điều chỉnh bố trí lực lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ biên giới, vùng trời, vùng biển, nội địa, địa bàn trọng điểm và không gian mạng, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác phòng thủ dân sự; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn,...

Hai là, thực hiện tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của quốc gia, được xây dựng từ tổng thể các yếu tố, mang tính toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường và từng bước hiện đại, nhằm tạo sức mạnh toàn diện, cân đối, đồng bộ; trong đó, sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Vì thế, thời gian tới, toàn quân tích cực, chủ động phối hợp với các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, cốt lõi là xây dựng khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ gắn với thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, coi trọng nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước về quản lý, sử dụng đất quốc phòng; chủ động rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với thẩm định chặt chẽ các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Triển khai chặt chẽ công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương; Kết luận của Ban Bí thư về tổ chức, hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và các chức sắc, chức việc tôn giáo trên từng địa bàn và cả nước.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng liên quan thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống về quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn và cả nước. Cùng với đó, toàn quân cần phát huy hơn nữa chức năng “đội quân công tác”, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; tiến hành công tác dân vận, giúp Nhân dân xóa đói giảm nghèo; xung kích trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa môi trường, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, với tinh thần “Ở đâu có gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội”, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Ba là, thực hiện đồng bộ các giải pháp tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây là nội dung cơ bản, vấn đề cốt lõi để trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội cũng luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vì thế, vấn đề quan trọng hàng đầu phải thường xuyên giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng; tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp cần đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng; đạo đức, lối sống mẫu mực; trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào Thi đua Quyết thắng. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội; thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội, nhất là chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh,...

Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và chủ đề năm 2022: “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng”, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức biên chế; huấn luyện, đào tạo; chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần triển khai hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Thực hiện tuyển chọn, tuyển dụng, điều chuyển, sử dụng quân số hợp lý, khắc phục tình trạng mất cân đối; ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đủ quân. Tích cực tham gia xây dựng tiêu chí xây dựng Quân đội hiện đại,...

Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo theo Kết luận số 01-KL/QUTW của Quân ủy Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012; trong đó, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án tác chiến và phải phù hợp, thích ứng an toàn với diễn biến dịch COVID-19. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, sức cơ động, khả năng tác chiến cho các đối tượng; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với luyện tập, diễn tập, huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật. Trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 765-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 86-NQ/ĐUQSTW, ngày 29/3/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục và đào tạo trong tình hình mới, cần đẩy mạnh một bước về huấn luyện, diễn tập tác chiến chiến lược, tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo và tác chiến không gian mạng. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục, đào tạo cũng như nâng cao chất lượng kiểm tra, phúc tra, khảo thí,… trong các cơ sở đào tạo, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ theo phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Cùng với đó, toàn quân tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; phấn đấu giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật, pháp luật phải xử lý dưới 0,2%; hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác: hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, kế hoạch và đầu tư, tài chính, tư pháp, cơ yếu, khoa học và công nghệ quân sự,... Trong đó, xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng phải bám sát Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Trước mắt, tập trung thực hiện các chương trình, mục tiêu, đề án, dự án phát triển công nghiệp quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025, nhất là các dự án trọng điểm về nghiên cứu, chế tạo vũ khí chiến lược mang thương hiệu Việt Nam, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Bốn là, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội là vấn đề có tính then chốt, quyết định nhất đến thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì thế, toàn quân cần tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, coi trọng quán triệt, nắm vững Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI về công tác xây dựng Đảng. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và về những điều đảng viên không được làm. Tập trung triển khai sâu rộng Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; Đề án “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”, bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, không hình thức, coi đây là nhiệm vụ, giải pháp trọng yếu, thường xuyên, làm trong sạch nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương ở tất cả các cấp. Các cấp ủy phải tăng cường giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình gắn với củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng; tích cực đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, nói đi đôi với làm, coi trọng hiệu quả, thực tế, chống bệnh thành tích.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết số 109-NQ/QUTW, ngày 11/02/2019 của Quân ủy Trung ương, nhất là đối với cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển gắn với quy hoạch, sử dụng cán bộ; kịp thời kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp gắn với kiện toàn cấp ủy và giải quyết chuyển cán bộ ra các hướng, nhất là cán bộ dôi dư do điều chỉnh tổ chức biên chế.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để chủ động phòng ngừa, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao.

Năm là, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, tạo thế và lực bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa.

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai nhiều giải pháp, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này và coi đó là định hướng chiến lược, kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình. Quá trình thực hiện, tập trung tham mưu, đề xuất giải quyết quan hệ hợp tác quốc phòng với các đối tác, đáp ứng mục tiêu chiến lược và lợi ích quốc gia - dân tộc. Thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, đa phương đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định, hiệu quả; ưu tiên quan hệ, hợp tác với các nước láng giềng, các nước trong Cộng đồng ASEAN, bạn bè truyền thống, bảo đảm cân bằng giữa các nước lớn. Đồng thời, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước có tiềm năng; giải quyết tốt các mối quan hệ hợp tác quốc phòng, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy chiều sâu quan hệ, gia tăng đan xen lợi ích chiến lược với các nước,... Tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở các nội dung và địa bàn phù hợp, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội trên trường quốc tế. Trong tình hình hiện nay, Quân đội cần đẩy mạnh hợp tác trong phòng, chống dịch COVID-19 và quân y với các nước; các hoạt động hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý chất độc hóa học, bom, mìn; đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế, bản ghi nhớ với các đối tác về hợp tác quốc phòng, kỹ thuật quân sự. Xây dựng, triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, tạo môi trường thuận lợi để bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, đặt ra cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng những yêu cầu mới ngày càng cao. Vì vậy, toàn quân cần nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới, sáng tạo, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, khâu đột phá, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

File đính kèm:

Đại tướng, TS Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.