Chương trình Gala kỷ niệm 10 năm phát sóng Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

15:17 | 19/05/2023

(Bqp.vn) - Tối 18/5 tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức Chương trình Gala kỷ niệm 10 năm ngày phát sóng Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (19/5/2013 - 19/5/2023). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình.


Các đại biểu dự chương trình.

Dự chương trình có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Dự chương trình còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương.


Tiết mục “Bài ca Truyền hình Quốc phòng”.

Trước yêu cầu về đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 19/5/2013, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam chính thức phát sóng và đi vào hoạt động, trên cơ sở tiếp nối truyền thống của Phát thanh QĐND và Truyền hình QĐND. 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt chức năng cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân; tích cực tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy tốt vai trò xung kích, đi đầu trên mặt trận đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tăng cường tuyên truyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao uy tín, vị thế, hình ảnh của đất nước, của QĐND Việt Nam trên trường quốc tế.


Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại chương trình.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã đạt được trong 10 năm qua. Nhấn mạnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo ra cả thời cơ và thách thức mới; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội không ngừng được bổ sung, phát triển, trong đó công tác tuyên truyền trên sóng Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất cao; Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu báo chí quân đội nói chung, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và Kênh Truyền hình Quốc phòng nói riêng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyên truyền theo phương châm toàn diện, sâu sắc, thiết thực, hiệu quả, làm cho chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối quân sự, quốc phòng của đất nước, nhất là tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân thấm sâu trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kênh Truyền hình Quốc phòng phải không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, làm nổi bật, sâu sắc hơn nữa chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất của QĐND Việt Nam. Sẵn sàng xung kích vào những nhiệm vụ, những khu vực, địa bàn, khó khăn; kịp thời phát hiện, phản ánh, tuyên dương các mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng về hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. Bên cạnh đó phải tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quân ủy Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trở thành lực lượng xung kích, chủ lực, một trong những kênh đấu tranh, phản bác có hiệu quả, góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp Trung tâm Phát Thanh - Truyền hình Quân đội cần quan tâm chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ lý luận sắc bén, kinh nghiệm thực tiễn, lòng yêu nghề, nhanh chóng làm chủ công nghệ tiên tiến, bắt kịp xu hướng chuyển đổi số báo chí để đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đường lối quân sự, quốc phòng đến với khán giả trong và ngoài nước kịp thời, hấp dẫn, tin cậy; tích cực tham gia và giành nhiều giải thưởng báo chí và các cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Với vai trò là một thành phần của lĩnh vực văn hóa, đồng thời là một trong những phương tiện chủ lực phổ biến các giá trị văn hóa, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội cũng như Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam cần tích cực xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí thời kỳ mới, hội nhập và phát triển. Kết hợp nhuần nhuyễn giá trị truyền thống với thời đại để văn hóa thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển”, góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, kỷ niệm 10 năm ngày phát sóng Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành, phát triển mới; đồng thời giúp cho mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên, chiến sĩ Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm chính trị của mình, xác định quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước.


Đại tướng Phan Văn Giang trao Bằng Khen tặng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và Công ty Truyền thông Viettel.

Tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội vì đã có thành tích trong xây dựng, phát triển Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từ năm 2013 đến năm 2022; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Công ty Truyền thông Viettel vì đã có thành tích xuất sắc trong tiến hành công tác tuyên truyền trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam giai đoạn 2013 - 2023.

File đính kèm:

Cẩm Nhung

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.