Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sơ kết thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương

14:09 | 13/06/2024

(Bqp.vn) - Sáng 13/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/TW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.


Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các Tổng cục; Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam...


Các đại biểu dự hội nghị.

Ngời sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Hội nghị đánh giá, 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và toàn quân; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữa phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân đội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn chấp hành nghiêm chế độ SSCĐ; nêu cao ý chí, tinh thần cảnh giác cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.  

Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo quan điểm “người trước, súng sau” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tập trung xây dựng và phát huy cao độ nhân tố con người trong Quân đội. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; đề cao tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện nhận thức, hành vi tiêu cực trong đơn vị; phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời luôn tận tâm, tận lực với công việc đảm nhiệm, đẩy mạnh thực hành cần, kiệm, liêm, chính, thường xuyên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tận tụy nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; sáng tạo nhiều mô hình, cách làm mới hiệu quả, sản phẩm hữu ích phục vụ quốc phòng và dân sinh.

Thực hiện tốt phương châm: “Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, cán bộ, chiến sĩ đã tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Ba năm qua, toàn quân đã giúp đỡ nhân dân hơn 7 triệu ngày công lao động; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 2,5 triệu người; hỗ trợ xây dựng 6.613 căn “Nhà Đại đoàn kết” cùng nhiều việc làm ý nghĩa khác, góp phần thực hiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, xung kích, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ, để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong 3 năm qua, toàn quân đã huy động hơn 238 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ; hơn 13 nghìn lượt phương tiện; tham gia tìm kiếm cứu nạn 4.312 vụ, cứu được 4.078 người, di dời hơn 40 nghìn hộ dân tới nơi an toàn. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy để giúp đỡ nhân dân ứng phó với thiên tai, dịch bệnh đã làm ngời sáng thêm bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về đặc trưng của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở nội dung các chuyên đề do Thường vụ Quân ủy Trung ương và các cấp ủy chỉ đạo biên soạn, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức như: Sinh hoạt chính trị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, thi kể chuyện, thi tìm hiểu bằng hình thức sân khấu hóa, duy trì mỗi ngày học một lời Bác dạy trong cuốn sách “365 lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”. Hàng năm, các đơn vị giới thiệu tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, tham gia trưng bày, triển lãm, xây dựng phóng sự, chương trình giao lưu “Hành trình khát vọng” do Trung ương tổ chức. Bộ phận giúp việc Quân ủy Trung ương lựa chọn 284 mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị để biên tập, phát hành sách, tài liệu tuyên truyền trong toàn quân, toàn quốc.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847.

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 80 tập thể, 114 cá nhân; Bằng khen Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho 10 tập thể, 11 cá nhân. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã trao thưởng cho 40 tập thể và 20 cá nhân đại diện cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị đã có những tham mưu, đề xuất kịp thời, hiệu quả; bộ phận giúp việc Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tích cực, chủ động, có nhiều đổi mới trong tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai thực hiện, bảo đảm cho các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương ngày càng đi vào đời sống bộ đội thiết thực, hiệu quả, sâu sắc và toàn diện.


Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; tổ chức triển khai thực hiện với nhiều biện pháp, mô hình, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn quân có nhận thức sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, tự giác học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày; nêu cao tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân, tiếp tục tô thắm truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” và tỏa sáng phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trong thời gian tiếp theo, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương gắn với việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Bên cạnh đó, cần tích cực học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân và xây dựng Quân đội, góp phần thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Chú trọng nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện tư duy lý luận về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội trong điều kiện mới; thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chiến lược, đề án đã ban hành. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.
Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu thăm quan khu trưng bày tại hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy; đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “đảng viên gương mẫu trước quần chúng”.

Đồng thời kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến toàn diện về chất lượng, hiệu quả công tác. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy; đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “đảng viên gương mẫu trước quần chúng”. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm. Duy trì có chất lượng, hiệu quả, thực chất việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tôn vinh, lan tỏa và nhân rộng điển hình tiên tiến ở các cấp; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc bảo đảm khách quan, công minh, chính xác, đúng người, đúng việc.

Với quyết tâm chính trị, nỗ lực lớn và sự đoàn kết, thống nhất cao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng, với bản chất, truyền thống của Quân đội anh hùng, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, toàn quân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

File đính kèm:

Nguyên Hải

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.