Tuổi trẻ Quân đội - Lực lượng xung kích để phát triển khoa học quân sự

22:41 | 11/06/2024

(Bqp.vn) - Phát triển khoa học quân sự là một trong những động lực quan trọng để xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại, tuổi trẻ Quân đội là lực lượng xung kích để phát triển khoa học quân sự. Đây là khẳng định của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Lễ Tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24 do Bộ Quốc phòng tổ chức diễn ra sáng 11/6 tại Hà Nội.

Đại tướng Phan Văn Giang trò chuyện thân mật với các đại biểu tham dự buổi lễ.

Được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cơ quan khoa học quân sự các cấp, những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên nói chung, phong trào sáng tạo trẻ trong Quân đội nói riêng có sự phát triển vượt bậc trong mọi lĩnh vực, lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc. Thanh niên Quân đội luôn được tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thực hiện khát vọng cống hiến, cùng với tuổi trẻ cả nước phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, phát triển khoa học và công nghệ, coi phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân và tuổi trẻ Quân đội tham gia nghiên cứu, phát triển và ứng dụng hiệu quả khoa học và công nghệ trong hoạt động quân sự, quốc phòng. Trong hoạt động khoa học quân sự của toàn quân, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo là một điểm sáng, thể hiện tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết và khát vọng chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học của thanh niên Quân đội.  

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu thăm quan khu trưng bày sản phẩm tuổi trẻ sáng tạo.

Bày tỏ ấn tượng khi tham quan khu trưng bày sản phẩm, xem phóng sự Báo cáo tổng kết Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo lần thứ 24 và các báo cáo điển hình tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, với 777 công trình tham gia, tăng 161 công trình so với năm trước, trong đó có 429 công trình được trao giải với hơn 95% công trình đã được ứng dụng vào thực tiễn đã khẳng định Giải thưởng có sự phát triển và sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ toàn quân. Có sáng tạo, thanh niên Quân đội mới có điều kiện tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, tham gia vào quá trình phát triển công nghiệp quốc phòng, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn huấn luyện SSCĐ, giảng dạy, học tập và cả trong lao động sản xuất, đúng theo ba chức năng của Quân đội.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của các tác giả, tập thể tác giả; đánh giá cao Hội đồng Giải thưởng, Cơ quan Thường trực và các hội đồng chuyên ngành, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì, tổ chức và điều hành tốt Giải thưởng. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, các nhà khoa học đã đồng hành, tạo điều kiện giúp đỡ tuổi trẻ Quân đội đẩy mạnh phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong những năm qua.

Nêu rõ tình hình nhiệm vụ của cách mạng, Quân đội trong giai đoạn mới đặt lên vai thế hệ trẻ Việt Nam và thanh niên Quân đội trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang; để thúc đẩy phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, phát huy tinh thần nhiệt huyết, năng lực, sức sáng tạo của tuổi trẻ Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tuổi trẻ toàn quân quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các chủ trương, quan điểm của Trung ương, Quân ủy Trung ương về thanh niên, công tác thanh niên trong Quân đội và công tác khoa học và công nghệ thời kỳ mới. Phát huy vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, tổ chức Đoàn các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào Tuổi trẻ sáng tạo. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đơn vị.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24.

Khẳng định tuổi trẻ là ước mơ, hoài bão, sáng tạo, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp hướng sáng tạo của tuổi trẻ vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng đơn vị, xây dựng Quân đội. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tài năng trẻ nghiên cứu khoa học. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và có cơ chế, chính sách ưu đãi đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học quân sự. Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo các cấp trong toàn quân cần thường xuyên nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động Giải thưởng phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng, bền vững. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng và các cơ quan chức năng; nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức của Trung ương, địa phương, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội để nâng cao chất lượng, uy tín của Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu các đồng chí được nhận Giải thưởng và vinh danh lần này cần phải thấy rõ trách nhiệm, vinh dự và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, phấn đấu có nhiều sản phẩm có tính đột phá và tính thực tiễn cao, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và an ninh, kinh tế - xã hội. Thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, động viên đồng chí, đồng đội say mê, sáng tạo nghiên cứu khoa học, thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ toàn quân không ngừng phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhận thức sâu sắc vai trò của thanh niên Quân đội là lực lượng đông đảo, chủ yếu, trực tiếp thực hiện mọi nhiệm vụ, nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của Quân đội; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn đặt trọn niềm tin vào tiềm năng, thế mạnh, sức sáng tạo và quyết tâm phấn đấu của thanh niên Quân đội; đồng thời luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tuổi trẻ toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Với niềm vinh dự, tự hào, quyết tâm và trách nhiệm cao của tuổi trẻ; với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự quan tâm, tạo điều kiện của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương; Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, tuổi trẻ Quân đội sẽ tiếp tục sáng tạo, lập được nhiều thành tích cao hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh buổi lễ.

Theo Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giải thưởng, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo lần thứ 24 tiếp tục có sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở hầu hết các loại hình đơn vị trong toàn quân. Bên cạnh tiếp tục tăng vượt trội về số lượng, chất lượng công trình tham gia, trong từng chuyên ngành còn có sự tham gia của các tác giả không phải là người được đào tạo về ngành đó. Đây là minh chứng tiếp tục khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu quả cao của giải thưởng. Nhiều công trình có nội dung nghiên cứu gắn với thực tế nhiệm vụ đơn vị, có khả năng phát triển và ứng dụng vào thực tiễn, đề xuất giải pháp về giáo dục lý tưởng cách mạng, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nhất là trong huấn luyện, SSCĐ, giáo dục, đào tạo; bảo quản, bảo dưỡng, sản xuất, nâng cấp vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm vật liệu và phụ tùng thay thế; làm tăng độ chính xác, ổn định, an toàn của vũ khí trang bị kỹ thuật, máy móc, thiết bị; bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; cung cấp những luận cứ khoa học giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề ra những chủ trương, giải pháp trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh. Trên cơ sở kết quả thẩm định của các hội đồng chuyên ngành, kết quả có 429 công trình được trao giải. Trong đó 06 công trình đoạt giải Nhất, 94 công trình đoạt giải Nhì, 150 công trình đoạt giải Ba và 179 công trình đoạt giải Khuyến khích.

File đính kèm:

Nguyễn Bằng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.