Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021

14:41 | 08/02/2021

(Bqp.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ Quân đội và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Tại hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng ngày 2/2/2021 vừa qua, đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh: Việc các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng bầu 23 đồng chí cán bộ Quân đội vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với số phiếu tín nhiệm rất cao; sau đó Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu 2 đồng chí cán bộ Quân đội vào Bộ Chính trị, một đồng chí cán bộ Quân đội vào Ban Bí thư cũng với số phiếu tín nhiệm rất cao, đã khẳng định uy tín của Quân đội ta, của Quân ủy Trung ương, Đảng bộ Quân đội đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đây là điều rất đáng quý mà toàn quân cần nhận rõ và tiếp tục phấn đấu để phát huy hơn nữa.


Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác huấn luyện, SSCĐ của Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu), ngày 20/1/2021. (ảnh: Ngô Duy Đông)

Giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Có thể khẳng định, Quân đội ta được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy, đánh giá cao vì trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đặc biệt, nhìn lại năm 2020 chúng ta thấy, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp; các nước lớn tăng cường điều chỉnh chiến lược, cạnh tranh ảnh hưởng; đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp trên toàn cầu; biến đổi khí hậu, thiên tai khốc liệt, nhất là mưa lũ, sạt lở đất ở miền Trung gây nhiều thiệt hại; các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là dịp đại hội đảng các cấp... Trong khi đó, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những mục tiêu, yêu cầu mới rất cao và có không ít khó khăn, thách thức. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, toàn quân đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Nổi bật là, toàn quân luôn sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao; chủ động, nhạy bén làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách kiên quyết, linh hoạt, xử lý thắng lợi các tình huống quân sự, quốc phòng (QS, QP), không để bị động, bất ngờ, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng SSCĐ của toàn quân được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chăm lo xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên; chủ động đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, Đảng bộ Quân đội đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá là thực sự mẫu mực, tiêu biểu, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng; đóng góp nhiều ý kiến có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Cùng với đó, 3 khâu đột phá được triển khai quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức biên chế, nhất là trong thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị về tổ chức biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021; trong huấn luyện, giáo dục - đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự. “Năm kỷ luật, kỷ cương” được triển khai nghiêm túc, trên tất cả các mặt công tác, đồng bộ trong các cơ quan, đơn vị. Công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng đạt kết quả tích cực. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được mở rộng, đi vào chiều sâu, trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước với nhiều sáng kiến và thích ứng linh hoạt, triển khai hiệu quả các hoạt động trong năm Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội ta trên trường quốc tế, đồng thời góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Điểm nhấn trong năm 2020 là Quân đội ta tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, luôn xung kích, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa môi trường, cứu hộ cứu nạn và phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, kịp thời có mặt ở những nơi gian khó, hiểm nguy, phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống, giúp đỡ nhân dân rất hiệu quả, xứng đáng là quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Phát biểu tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đạt được trong năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đó đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ năm 2021

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vui mừng, phấn khởi khi Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Tân Sửu - 2021. Đây là năm mở đầu cho một thập kỷ, một thời kỳ phát triển mới của đất nước, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng tạo tiền đề phát triển cho cả nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 của toàn quân cũng đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định rõ.

Dự báo năm 2021, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Các nước lớn tiếp tục điều chỉnh chiến lược, tăng cường sức cạnh tranh, lôi kéo các quốc gia. Xung đột vũ trang, hoạt động khủng bố, tấn công mạng vẫn có xu hướng gia tăng, đe dọa an ninh toàn cầu. Khu vực châu Á, trong đó có Đông Nam Á vẫn sẽ là trọng điểm can dự và cạnh tranh quyết liệt giữa các nước lớn... Ở trong nước, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, cũng còn những khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, hoạt động của các loại tội phạm có thể diễn biến bất thường...

Trong bối cảnh đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, toàn quân phải quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, nhất là phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 mà Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã thống nhất xác định; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau.   


Bộ đội Sư đoàn 3 (Quân khu 1) hành quân dã ngoại kết hợp kiểm tra bắn đạn thật. (ảnh: Bùi Hiệp)

Trước hết, phải luôn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương, đối sách, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động bất ngờ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân thực hiện nghiêm túc Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn, ổn định, giữ vững môi trường hòa bình để đất nước phát triển, nhất là bảo đảm an toàn phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hai là, triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án, luật về QS, QP đã ban hành. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tập trung xây dựng, hoàn chỉnh các đề án về tăng cường tiềm lực quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên hướng chiến lược, về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 và chiến lược quy hoạch bảo đảm vũ khí, trang bị; giải pháp tổng thể, cơ bản lâu dài giải quyết vấn đề biển, đảo. Hoàn thành mục tiêu tổ chức lực lượng quân đội đến năm 2021 theo Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị và hoàn thành xây dựng tiêu chí quân đội hiện đại.

Ba là, toàn quân đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập đáp ứng điều kiện tác chiến mới; siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Tích cực, chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống thảm họa, thiên tai, bão lũ, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19, sự cố môi trường, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và các thách thức an ninh phi truyền thống khác.

Bốn là, tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu; xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Ban hành và triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo chuyển biến toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Năm là, xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; tăng cường đối ngoại biên giới; tổ chức tốt Triển lãm Công nghiệp quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2021. Triển khai thực hiện hiệu quả các dự án, đề án, chương trình trọng điểm về hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng. Tiếp tục chấn chỉnh mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thương mại quân sự. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội khóa XIV; đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp quân đội. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán các dự án trọng điểm, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, không để phát sinh tiêu cực; xử lý nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Cùng với những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 nêu trên, trước mắt, thực hiện kết luận của đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 1/2021 vừa qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và tháng 2/2021. Trong đó, đặc biệt chú ý duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, chủ động phối hợp với lực lượng Công an nhân dân tham mưu, xử lý kịp thời và hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; tăng cường kiểm soát quân sự, kiểm tra phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn, nhất là an toàn giao thông trong dịp Tết. Các cơ quan, đơn vị tập trung chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tổ chức cho bộ đội đón Tết đầy đủ, chu đáo, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và SSCĐ cao, nhất là các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, lực lượng Bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch (PCD) tại các tổ, chốt khắp tuyến biên giới...

Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn quân quán triệt và duy trì chấp hành nghiêm các chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia PCD và hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch COVID-19; chủ động làm tốt công tác PCD trong đơn vị với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan, ảnh hưởng tới sức khỏe bộ đội và kết quả thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tích cực tham gia PCD trên địa bàn đóng quân, nhất là tại các địa phương có dịch, như: Chuẩn bị và phục vụ tốt khu cách ly; phun hóa chất tiêu độc, khử trùng; Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, duy trì hiệu quả các tổ chốt, tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm... Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức cho bộ đội đón Tết, tổ chức giao nhận quân, ra quân huấn luyện năm 2021 và thực hiện các nhiệm vụ khác bảo đảm phù hợp với tình hình dịch COVID-19; tiếp tục hoàn thiện các văn kiện, kế hoạch công tác, tổ chức triển khai hiệu quả, không để việc đón Tết ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ.

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đón Xuân mới Tân Sửu trong niềm phấn khởi khi Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, đất nước và quân đội đạt được nhiều thành tựu quan trọng dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, đây cũng là năm đầu tiên cả nước ta đón Tết cổ truyền trong điều kiện đặc biệt vì dịch COVID-19 ở nước ta tuy đã được kiểm soát, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái phát, lan rộng. Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu và mong muốn toàn quân tiếp tục nỗ lực vượt khó, phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống với tinh thần xung kích, đi đầu, vì Tổ quốc hy sinh, vì nhân dân phục vụ như truyền thống của các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ suốt hơn 76 năm qua và như những việc cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta đã thực hiện xuất sắc trong năm 2020 khi phải ứng phó với đại dịch COVID-19 và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Trung.

Tết Tân Sửu đã cận kề, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chúc cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, người lao động toàn quân đón Xuân mới Tân Sửu vui tươi, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc và nhân dân vui Xuân, đón Tết. Toàn quân cần nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm 2021, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong năm và cả giai đoạn 2021 - 2025, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội XIII của Đảng xác định.

File đính kèm:

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (nguồn: Báo QĐND)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.