Phát huy truyền thống “Trung thành - mưu lược, tận tụy - sáng tạo, đoàn kết - hiệp đồng, quyết chiến - quyết thắng” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

20:57 | 25/08/2020

(Bqp.vn) - Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Trước yêu cầu bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945). Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng (BQP); được Nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ; kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội, của dân tộc Việt Nam anh hùng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BTTM đã phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam, lập nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân, Quân đội giao phó, tô thắm truyền thống “Trung thành - mưu lược, tận tụy - sáng tạo, đoàn kết - hiệp đồng, quyết chiến - quyết thắng”.


Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu kế hoạch tác chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. (ảnh Tư liệu)

Ngay sau khi được thành lập, BTTM đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược về củng cố, xây dựng phát triển LLVT nhân dân; tổ chức các đơn vị bộ đội Nam tiến, cấp tốc chi viện cho chiến trường và chỉ đạo kháng chiến ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ; thực hiện kế sách phân hóa và cô lập kẻ thù để bảo vệ chính quyền cách mạng; chỉ đạo đấu tranh buộc thực dân Pháp thi hành Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và đặc biệt là chỉ đạo chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Thực hiện Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và mệnh lệnh chiến đấu của Bộ trưởng BQP, đêm 19/12/1946, BTTM đã kịp thời chuyển mệnh lệnh chiến đấu đến các LLVT trong cả nước; tổ chức, chỉ đạo, chỉ huy cuộc chiến đấu ở Thủ đô Hà Nội và chỉ đạo, chỉ huy LLVT phối hợp với toàn dân tiến công đồng loạt quân địch ở một số thành phố, thị xã từ Bắc Vĩ tuyến 16 trở ra bằng nhiều cách đánh sáng tạo, giành thắng lợi quan trọng, bước đầu làm thất bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, BTTM đã chủ động nghiên cứu chiến trường, phân tích, đánh giá sát đúng tình hình địch, ta; tham mưu với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh, đề ra những chủ trương, kế hoạch tác chiến chiến lược; trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy LLVT nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, từng bước đánh bại quân Pháp trên các chiến trường, giành những thắng lợi quan trọng. Nổi bật là các chiến dịch: Việt Bắc (1947), Biên Giới (1950), Hòa Bình (1951), Tây Bắc (1952), Thượng Lào (1953).

Trong Đông Xuân 1953 - 1954, BTTM đã nắm vững tình hình, kịp thời, chủ động xây dựng kế hoạch tác chiến chiến lược theo chủ trương của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo của Tổng Quân ủy nhằm phá vỡ kế hoạch Nava, buộc địch phải phân tán lực lượng, bị động đối phó. Ta thực hiện ý định mở các cuộc tiến công vào các hướng chiến lược trọng điểm ở Tây Bắc, Thượng Lào, Trung Lào, Hạ Lào, Đông Bắc Cam-pu-chia và Bắc Tây Nguyên; đồng thời căng kéo lực lượng địch trên khắp các chiến trường, tạo thế và lực hết sức thuận lợi cho quân và dân ta tiến hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Cơ quan tiền phương BTTM vừa là cơ quan giúp Tổng Tư lệnh chỉ huy, chỉ đạo chiến trường ba nước Đông Dương, vừa làm tốt vai trò Cơ quan tham mưu cho Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mặt trận. Đồng thời, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành các lực lượng vận dụng sáng tạo nghệ thuật chiến dịch và các hình thức chiến thuật, tiến công trận địa, tiêu diệt toàn bộ Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, góp phần quyết định buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã chứng minh đường lối lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là đúng đắn, sáng tạo; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tài thao lược của Bộ Tổng Tham mưu.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, BTTM đã có bước phát triển, trưởng thành nhiều mặt. Mặc dù phải đương đầu với tên đế quốc sừng sỏ, có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh vào loại bậc nhất thế giới. Nhưng với tinh thần “dám đánh, quyết đánh, biết đánh và biết thắng”, BTTM đã tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, mưu lược trong tham mưu tổ chức, chỉ huy LLVT tác chiến trên các chiến trường, lập nên những chiến công vang dội.

Dưới sự lãnh đạo của QUTW, BQP, ngay sau khi có Nghị quyết 15 (khóa II) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1959), BTTM đã khẩn trương nghiên cứu, tạo thế, tạo lực; xây dựng LLVT để tăng cường cho miền Nam; xây dựng các tuyến vận chuyển chiến lược đường bộ 559 và đường biển 759 để chi viện cho chiến trường miền Nam và chiến trường Lào, Cam-pu-chia. Đồng thời, nghiên cứu, hoàn chỉnh kế hoạch chiến lược bảo vệ miền Bắc; xây dựng nhiều phương án tác chiến ở từng hướng chiến lược; trực tiếp xây dựng và phát triển LLVT ba thứ quân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, chuẩn bị động viên chiến tranh; chủ động tham mưu và chỉ đạo, chỉ huy đánh bại mọi hoạt động phá hoại của địch, tiếp tục giữ và giành quyền chủ động, không bị bất ngờ khi địch mở rộng chiến tranh xâm lược ra miền Bắc. Từ cuối năm 1960, BTTM kiến nghị gấp rút khôi phục và kiện toàn hệ thống chỉ đạo, chỉ huy quân sự các cấp để phối hợp, hỗ trợ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng ở miền Nam. Đồng thời, tăng cường cán bộ vào chiến trường và nhanh chóng hình thành Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh chiến trường B2, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh (Khu 5, Khu 6, Khu 7, Khu 8, Khu 9, Quân khu Trị - Thiên) và Mặt trận Tây Nguyên.

Từ năm 1965, đế quốc Mỹ chuyển từ chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, ồ ạt đưa quân viễn chinh và quân đồng minh vào miền Nam; củng cố và tăng cường quân đội Sài Gòn. Trước sự thay đổi chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, BTTM đã kịp thời nghiên cứu, điều chỉnh kế hoạch chiến lược bảo vệ miền Bắc; tham mưu cho Bộ Chính trị, QUTW chỉ đạo tăng cường chi viện cho chiến trường miền Nam; chỉ đạo đánh bại hai cuộc phản công chiến lược quy mô lớn của quân Mỹ và quân đội Sài Gòn vào mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967, đánh bại liên tiếp các cuộc hành quân lớn của quân viễn chinh Mỹ vào miền Đông Nam Bộ, chỉ đạo nhiều chiến dịch ở Bắc Tây Nguyên, miền Tây Khu V, Trị - Thiên, Đường 9 - Khe Sanh (1968). Đặc biệt là Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968), Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào (1971), Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 trên chiến trường miền Nam, Chiến dịch phòng không Hà Nội - Hải Phòng cuối năm 1972, tạo bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận ký Hiệp định Pa-ri năm 1973, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

Trong tình thế mới, BTTM lại thể hiện xuất sắc vai trò là Cơ quan tham mưu chiến lược, tham mưu với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, QUTW và Bộ Tổng Tư lệnh những quyết sách chiến lược đúng đắn để giành thắng lợi. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, BTTM đã trực tiếp xây dựng kế hoạch tiến công chiến lược, tổ chức, chỉ đạo, chỉ huy các LLVT giành thắng lợi quyết định ở Tây Nguyên, Trị - Thiên, Khu 5 và đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cả nước bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của cách mạng, BTTM đã nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, QUTW, BQP xây dựng, điều chỉnh thế bố trí chiến lược của LLVT trên phạm vi cả nước; đề xuất xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Ngay sau ngày đất nước thống nhất, trước hành động xâm lược trắng trợn của tập đoàn phản động Pôn Pốt - Iêng Xary, đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước và Nhân dân Cam-pu-chia, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, QUTW và BQP, BTTM đã chỉ đạo, tổ chức LLVT phòng thủ các đảo, một số vùng trọng điểm ven biển, biên giới; tổ chức phản công, đánh bại các đợt tiến công của địch ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc, cùng Nhân dân Cam-pu-chia đứng lên lật đổ chế độ diệt chủng (7/1/1979). Để giữ vững hòa bình, ổn định lâu dài ở biên giới Tây Nam, BTTM chỉ đạo Quân tình nguyện Việt Nam kết hợp với LLVT và Nhân dân Cam-pu-chia tiếp tục tiến công truy quét địch, đánh bại lực lượng phản động Pôn Pốt - Iêng Xary. Đi đôi với chỉ đạo tác chiến, BTTM chỉ đạo việc giúp Bạn bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng để Bạn nhanh chóng trưởng thành, thực hiện chủ trương chuyển giao từng bước các địa bàn, tiến tới tự quản, tự bảo vệ đất nước.

Đối với tuyến biên giới phía Bắc, đối phương liên tục tiến hành các hoạt động phá hoại, xâm lấn, đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền và an ninh quốc gia. Trước tình hình đó, BTTM đã ra Chỉ thị: “Tổ chức và xây dựng thế trận phòng thủ ở các tỉnh biên giới”. Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chỉ thị của QUTW, ngày 11/1/1979, BTTM ra Mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất cho LLVT, đặc biệt là các đơn vị làm nhiệm vụ trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. BTTM đã làm tốt chức năng tham mưu giúp Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, QUTW và BQP lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân ta phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của thế trận chiến tranh nhân dân, giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Bên cạnh nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên là chiến đấu, huấn luyện bộ đội nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, BTTM luôn chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, QUTW, BQP trong công tác tổ chức, xây dựng phát triển LLVT, xây dựng các công trình phòng thủ, chỉ đạo tổ chức bộ đội phát triển kinh tế, góp phần khắc phục khó khăn chung của đất nước.

Trên cơ sở các kế hoạch chiến lược, kế hoạch tác chiến phòng thủ cơ bản đã được điểu chỉnh, bổ sung, BTTM chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc diễn tập đối phó với chiến tranh xâm lược lớn, chiến tranh phá hoại nhiều mặt ở mức độ cao có kết hợp với bạo loạn; tiến hành truy quét Fulro. Đặc biệt, trên hướng biển, BTTM chỉ đạo Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Không quân tăng cường lực lượng bảo vệ quần đảo Trường Sa, bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông; kịp thời kiến nghị với Trung ương Đảng, BQP chỉ đạo tổ chức đưa quân ra đóng giữ các bãi đá ngầm, ngăn chặn âm mưu độc chiếm Biển Đông của nước ngoài.

Thực hiện nhiệm vụ giúp bạn Lào, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết của QUTW, Hiệp định hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam đã phối hợp với các lực lượng chức năng của Bạn thống nhất kế hoạch chiến lược phòng thủ; triển khai kế hoạch chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng. Ngoài việc giúp Bạn về quân sự, BTTM đã cùng Bạn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ khác để Bạn sớm khắc phục khó khăn, ổn định tình hình, phát triển đất nước, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Trước những biến động của tình hình thế giới, sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa đế quốc đẩy mạnh thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống phá toàn diện nước ta; BTTM đã tập trung nghiên cứu, nhận diện kẻ thù, chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, phương án xử lý phù hợp để bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. Trên cơ sở đổi mới tư duy về nhận định đánh giá, xác định đối tượng của cách mạng Việt Nam và đối tượng tác chiến của Quân đội, BTTM đã chỉ đạo từng bước xử lý dứt điểm những vấn đề phức tạp, xung đột quân sự trên biên giới phía Bắc và quần đảo Trường Sa; tập trung xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh; chỉ đạo nghiên cứu, phát triển các hoại hình tác chiến chiến lược, phát triển nghệ thuật quân sự, khoa học quân sự Việt Nam; tổ chức nhiều cuộc diễn tập cấp chiến dịch, khu vực phòng thủ theo các phương án tác chiến.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ đất nước, SSCĐ và chiến đấu thắng lợi, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, BTTM đã chủ động phối hợp và đề xuất với các Bộ, ngành, địa phương nhiều biện pháp thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quyết định của Chính phủ về quân sự, quốc phòng; tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện bộ đội nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu... Cùng với đó, BTTM đã giúp BQP tham mưu xây dựng các chiến lược quan trọng về quân sự, quốc phòng; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng; các vấn đề cơ bản, các dự án lớn của quốc gia về bố trí quốc phòng kết hợp với kinh tế, kinh tế kết hợp với quốc phòng; quy hoạch, xây dựng một số lực lượng mới đặc thù, xây dựng một số quân, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại.

Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến sâu sắc, BTTM đã thường xuyên theo dõi tình hình có liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, để tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, QUTW và BQP xử lý đúng, kịp thời các tình huống; chỉ đạo, duy trì các lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên; chủ động nghiên cứu đề xuất bổ sung điều chỉnh các kế hoạch, quyết tâm chiến đấu; tăng cường củng cố thế trận phòng thủ trên các vùng, địa bàn chiến lược; triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Để tăng cường hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, BTTM đã tham mưu với QUTW và BQP thành lập Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam (nay là Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam), tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, thực hiện nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng.

Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch COVID-19, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BTTM đã tham mưu với Thường vụ QUTW, BQP, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; ban hành các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, phương án, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phòng, chống dịch bệnh. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của trên, vượt mọi khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh, đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm để hoàn thành sứ mệnh cao cả. Ðiều đó đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Ðảng, Tổ quốc và Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, được lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, xứng đáng là điểm tựa tinh thần, chỗ dựa vững chắc của Nhân dân cả nước trong nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19, tô thắm thêm bản chất, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng thời kỳ mới.

Qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BTTM đã hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ chính trị của Cơ quan tham mưu chiến lược, xứng đáng là công cụ đắc lực, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BTTM luôn tự hào vì đã đóng góp công sức, trí tuệ, xương máu vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc, hun đúc nên truyền thống quý báu “Trung thành - mưu lược, tận tụy - sáng tạo, đoàn kết - hiệp đồng, quyết chiến - quyết thắng”.

 Hiện nay và trong những năm tới, hòa bình, hợp tác cùng phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, song tình hình thế giới, khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều bất trắc. Cục diện thế giới tiếp tục biến đổi theo xu hướng đa cực, đa trung tâm, các nước lớn vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa đấu tranh kiềm chế lẫn nhau. Các thách thức an ninh phi truyền thống như: biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường; chủ nghĩa dân túy, dân tộc cực đoan, cường quyền nước lớn trỗi dậy, chi phối quan hệ quốc tế. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, nhất là chủ quyền biển, đảo sẽ diễn ra căng thẳng. Ở trong nước, tình hình chính trị, xã hội ổn định, kinh tế tăng trưởng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được củng cố tăng cường. Tuy nhiên, Biển Đông, vùng biển Tây Nam và một số địa bàn chiến lược tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định; các thế lực thù địch, phản động tăng cường tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam.

Tình hình trên đặt ra cho Quân đội ta những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Do đó, việc xây dựng Cơ quan tham mưu chiến lược luôn vững mạnh, nhạy bén, có đủ tài trí để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, QUTW, BQP về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới có vai trò đặc biệt quan trọng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ của BTTM cần phải thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, xử lý thắng lợi các tình huống chiến lược, không để bị động, bất ngờ. Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp tổng thể, cơ bản, lâu dài ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị thuộc BTTM cần quán triệt, nắm vững, cụ thể hóa, triển khai thực hiện thắng lợi đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của QUTW, BQP; tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Cùng với đó, BTTM chủ động tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển tư duy lý luận về quân sự, quốc phòng, về xây dựng Quân đội. Xây dựng và hoàn thiện phương thức đấu tranh quốc phòng, lý luận về tác chiến chiến lược, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện tác chiến mới. Đề xuất giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án, chương trình, kế hoạch về quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện sẵn sàng chiến đấu và văn kiện tác chiến phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quản lý chặt chẽ nắm chắc tình hình biên giới, vùng trời, biển, đảo, không gian mạng, các địa bàn chiến lược, trọng điểm; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hai là, thực hiện tốt chức năng tham mưu đề xuất, chỉ đạo xây dựng thế trận phòng thủ đất nước; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của BTTM; do đó các cơ quan, đơn vị cần tích cực nghiên cứu, tham mưu xây dựng tiềm lực thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên từng địa bàn và cả nước. Thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về “Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh”. Chủ động đề xuất chủ trương, biện pháp tăng cường tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, “thế trận lòng dân”, nhất là trên địa bàn chiến lược, trọng điểm; nghiên cứu điều chỉnh lực lượng, thế trận, hình thành thế bố trí chiến lược mới, sẵn sàng đối phó với các hình thái chiến tranh. Chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của QUTW về “Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa”; Chiến lược quốc gia về phòng thủ dân sự và Kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia. Tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Chỉ đạo phối hợp với lực lượng Công an theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ba là, tham mưu, chỉ đạo xây dựng LLVT nhân dân, nhất là Quân đội nhân dân có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, làm nòng cốt bảo vệ Tổ quốc; đề xuất chủ trương lớn đẩy mạnh thực hiện đột phá về tổ chức, biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động, hiệu quả”. Trước mắt, tham mưu, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 07/7/2017 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của QUTW, Quyết định của BQP về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021. Tham mưu đẩy mạnh hiện đại hoá các lực lượng, quân, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại; đề xuất giải pháp chiến lược trung hạn, dài hạn phát triển công nghiệp quốc phòng; mua sắm, sản xuất vũ khí, trang bị hiện đại, phù hợp với tổ chức, biên chế, cách đánh và phương thức tác chiến của Quân đội trong tình hình mới. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực.

Bốn là, tập trung xây dựng Đảng bộ BTTM - Cơ quan BQP trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ BTTM có bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, mưu lược, luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, gắn với xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong xây dựng Đảng, phải coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy sự đoàn kết, nhất trí trong các tổ chức cơ sở đảng làm tiêu chí để xây dựng. Các tổ chức cơ sở đảng trong BTTM cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Sinh thời, Bác Hồ từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, vì vậy đối với BTTM - Cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, tài trí, có tư duy chiến lược về quân sự, quốc phòng càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong thời gian tới, BTTM tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược, bảo đảm đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chất lượng toàn diện, kế cận, kế tiếp vững chắc. Việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ cần được đẩy mạnh hơn nữa, bảo đảm cho cán bộ vừa có trình độ lý luận sâu sắc, vừa có kiến thức thực tiễn phong phú. Đội ngũ cán bộ của BTTM phải đáp ứng được yêu cầu cao về phẩm chất, đạo đức; năng lực, tác phong công tác khoa học, có tính kỷ luật cao, đặc biệt có tư duy sắc sảo, linh hoạt, nhạy bén trong nghiên cứu, dự báo chiến lược.

Năm là, tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị quyết của QUTW về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Công tác đối ngoại quốc phòng thực hiện theo phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”. Đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương đi vào thực chất; ưu tiên hợp tác với các nước láng giềng có biên giới liền kề, các nước ASEAN và các nước bạn bè truyền thống. Mở rộng quan hệ, hợp tác với các đối tác có tiềm năng, gia tăng mức độ đan xen lợi ích chiến lược với các nước, nhất là các nước lớn. Chủ động tham mưu các phương án đấu tranh ngoại giao hiệu quả, giảm căng thẳng, tránh xung đột, đối đầu, tránh bị phụ thuộc, cô lập. Tiếp tục tham mưu triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc bảo đảm chặt chẽ, an toàn, mở rộng lĩnh vực và địa bàn hoạt động, nâng cao vị trí, vai trò của Việt Nam đối với sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nhìn lại chặng đường 75 năm từ khi được thành lập, BTTM đã luôn thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ: “BTTM là cơ quan tham mưu quân sự cơ mật của Đoàn thể, là cơ quan đầu não của Quân đội, có nhiệm vụ tổ chức huấn luyện cho giỏi, tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ thành quả cách mạng”. Cán bộ, chiến sĩ trong BTTM luôn khắc ghi lời căn dặn của Người, tiếp tục phấn đấu xây dựng, phát huy truyền thống 16 chữ vàng: “Trung thành - mưu lược, tận tụy - sáng tạo, đoàn kết - hiệp đồng, quyết chiến - quyết thắng”.

File đính kèm:

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QÐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.