Thư khen, chúc mừng

Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 10 năm Ngày thành lập Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam

16:36 | 02/03/2024

(Bqp.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, Binh chủng Công binh (04/3/2014 - 04/3/2024), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng đã và đang công tác tại Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam.


Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 40 năm ngày truyền thống Trung tâm Huấn luyện 334
20:45 | 18/11/2022
(Bqp.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Trung tâm Huấn luyện 334, Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật (20/11/1982 - 20/11/2022), thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng đã và đang công tác tại Trung tâm Huấn luyện 334.
Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 70 năm ngày truyền thống Lữ đoàn Công binh 219
20:27 | 30/10/2022
(Bqp.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn Công binh 219, Quân đoàn 2 (31/10/1952 - 31/10/2022), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng đã và đang công tác tại Lữ đoàn Công binh 219.
Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 50 năm ngày truyền thống Xưởng Sửa chữa xe tăng X32
18:29 | 19/10/2022
(Bqp.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Xưởng Sửa chữa xe tăng X32, Cục Kỹ thuật, Binh chủng Tăng thiết giáp (20/10/1972 - 20/10/2022), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp đã và đang công tác tại Xưởng Sửa chữa xe tăng X32.
Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 50 năm ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 13
14:01 | 12/10/2022
(Bqp.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 13, Cục Hậu cần, Quân khu 5 (13/10/1972 - 13/10/2022), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đã và đang công tác tại Bệnh viện Quân y 13.
Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 60 năm ngày truyền thống Kho K76
19:15 | 30/09/2022
(Bqp.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Kho K76, Cục Kỹ thuật, Quân khu 3 (02/10/1962 - 02/10/2022), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đã và đang công tác tại Kho K76.
Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 20 năm ngày truyền thống Viện nghiên cứu Quân nhu
20:59 | 24/09/2022
(Bqp.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viện nghiên cứu Quân nhu, Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần (26/9/2002 - 26/9/2022), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ đã và đang công tác tại Viện nghiên cứu Quân nhu.
Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 50 năm ngày truyền thống Sư đoàn 10
17:27 | 19/09/2022
(Bqp.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 (20/9/1972 - 20/9/2022), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ đã và đang công tác tại Sư đoàn 10.
Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 60 năm ngày truyền thống Lữ đoàn 962
08:45 | 19/09/2022
(Bqp.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn 962, Quân khu 9 (19/9/1962 - 19/9/2022), thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ đã và đang công tác tại Lữ đoàn 962.
Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 30 năm ngày truyền thống Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 1 Hải quân
10:45 | 16/09/2022
(Bqp.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 1, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân (17/9/1992 - 17/9/2022), thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã và đang công tác tại Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 1.
Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 20 năm ngày truyền thống Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5
14:21 | 15/09/2022
(Bqp.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5, Quân khu 4 (16/9/2002 - 16/9/2022), thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, trí thức trẻ tình nguyện đã và đang công tác tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.