Quân phục Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp

A. Số 1 - quân phục Đại lễ

1. Nam sĩ quan, QNCN


2. Nữ sĩ quan, QNCN


Trường hợp sử dụng:

- Dự các lễ kỷ niệm: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2; ngày chiến thắng 30/4; ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 02/9; ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12.

- Được mặc trong ngày Quốc khánh 02/9; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

- Đội trưởng Đội Danh dự trong lễ đón tiếp của đơn vị, sĩ quan trong Tổ Quân kỳ.

B. Số 2 - quân phục Tiểu lễ mùa đông

1. Nam sĩ quan, QNCN


2. Nữ sĩ quan, QNCN


Trường hợp sử dụng:

a) Mặc trong mùa lạnh:

- Dự các lễ do Nhà nước, Bộ Quốc phòng, địa phương và đơn vị tổ chức ngoài các lễ đã quy định mặc Đại lễ.

- Dự hội nghị mừng công, đại hội Đảng, đại hội các tổ chức quần chúng ở đơn vị tổ chức.

- Thành viên trong các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quân đội đi thăm chính thức các nước.

- Đi công tác, học tập ở nước ngoài. Tùy viên Quốc phòng ở nước ngoài khi dự các lễ của nước sở tại.

- Được mặc trong các ngày Tết nguyên đán.

b) Mặc cả hai mùa nóng và lạnh:

- Trong lễ đón, tiếp, tiễn các đoàn khách quốc tế, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước theo nghi thức Quân đội (mặc theo qui định của Ban tổ chức).

- Đại biểu dự đại hội Đảng toàn quân, đại hội Đảng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đại hội Đảng toàn quốc; dự phiên khai mạc và bế mạc kỳ họp Quốc hội.

- Làm nhiệm vụ xét xử trong hội đồng xét xử, công tố viên, thư ký tại phiên tòa (không đeo cuống Huân chương, Huy chương, Huy hiệu).

- Phát thanh viên truyền hình.

- Thành viên Ban lễ tang, Ban tổ chức lễ tang, thành viên các đoàn viếng trong lễ Quốc tang, lễ tang Nhà nước; sỹ quan túc trực và dẫn viếng trong lễ tang cho cán bộ từ cấp thiếu tá trở lên.

3. Số 2a - quân phục Tiểu lễ mùa đông màu trắng của sĩ quan, QNCN Quân chủng Hải quân


Trường hợp sử dụng:

Mặc cả hai mùa nóng và lạnh trong lễ đón, tiếp, tiễn khách quốc tế và các hoạt động đối ngoại quân sự của Quân chủng Hải quân.

C. Số 3 - quân phục Tiểu lễ mùa hè

1. Nam sĩ quan, QNCN


2. Nữ sĩ quan, QNCN


Trường hợp sử dụng:

- Trong lễ đón, tiếp, tiễn các đoàn khách quốc tế, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước theo nghi thức Quân đội (mặc theo qui định của Ban tổ chức).

- Thành viên trong các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quân đội đi thăm chính thức các nước.

- Đi công tác, học tập ở nước ngoài. Tùy viên Quốc phòng ở nước ngoài khi dự các lễ của nước sở tại.

- Dự các lễ do đơn vị tổ chức.

- Dự hội nghị mừng công, đại hội Đảng, đại hội các tổ chức quần chúng do đơn vị tổ chức.

- Được mặc trong ngày Chiến thắng 30/4.

D. Số 4 - quân phục thường dùng mùa đông

1. Nam sĩ quan, QNCN


2. Nữ sĩ quan, QNCN


Trường hợp sử dụng:

Trong học tập, làm việc, sinh hoạt, công tác hàng ngày.

E. Số 5 - quân phục thường dùng mùa hè

1. Nam sĩ quan, QNCN


2. Nữ sĩ quan, QNCN


Trường hợp sử dụng:

Trong học tập, làm việc, sinh hoạt, công tác hàng ngày.

F. Số 6 - quân phục giao thời

1. Nam sĩ quan, QNCN


2. Nữ sĩ quan, QNCN


Trường hợp sử dụng:

Được mặc trong học tập, làm việc, sinh hoạt, công tác hàng ngày trong thời gian giao thời giữa hai mùa nóng và lạnh. Khi hội họp, sinh hoạt tập trung người chỉ huy quy định mặc thống nhất một loại quân phục.

G. Số 7 - quân phục chống rét

Nam sĩ quan, QNCN


Trường hợp sử dụng:

Trong những ngày thời tiết giá rét. Khi hội họp, sinh hoạt tập trung người chỉ huy quy định mặc thống nhất một loại quân phục.

H. Số 8 - quân phục dã chiến


Trường hợp sử dụng:

- Trong huấn luyện ngoài thao trường, diễn tập, hành quân rèn luyện, hội thao quân sự.

- Trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

- Trong lao động, trong cứu hộ, cứu nạn.

- Được mặc khi tham quan huấn luyện, diễn tập quân sự ở nước ngoài.

Attachment:

Ministry of National Defence - Socialist Republic of VietNam
Address : No. 7 Nguyen Tri Phuong, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam
* Tel: +84-69.553215 *
Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn
©2021 Ministry of National Defence. All rights reserved.