Nghiên cứu sửa đổi Thông tư về Quy chế quản lý sản xuất quốc phòng

10:09 | 31/05/2023

(Bqp.vn) - Sáng 31/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo lần 3 Thông tư thay thế Thông tư số 132/2015/TT-BQP ngày 25/11/2015 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý sản xuất quốc phòng đối với các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt. Dự hội nghị có đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.


Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì hội nghị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Soạn thảo và đánh giá vướng mắc, bất cập trong công tác sản xuất quốc phòng, sau hai lần xây dựng và xin ý kiến các cơ quan, đơn vị; Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Cơ quan chủ trì soạn thảo Thông tư đã tiếp thu, tổng hợp Dự thảo lần 3 Thông tư thay thế Thông tư 132. Dự thảo thông tư mới kế thừa nội dung quy định về sản xuất quốc phòng đối với các cơ sở quốc phòng nòng cốt còn phù hợp; trong đó làm rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, phương thức triển khai sản xuất quốc phòng, yếu tố bảo đảm cho sản xuất quốc phòng; điều chỉnh, bổ sung nguyên tắc quản lý, triển khai hoạt động sản xuất quốc phòng bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, nhất là nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trong quản lý các cơ sở sản xuất quốc phòng thuộc quyền đối với việc bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn hoạt động sản xuất quốc phòng...


Thượng tướng Phạm Hoài Nam Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, Dự thảo lần 3 Thông tư thay thế đã có những sửa đổi tích cực, có tính liên hoàn, đầy đủ, khắc phục được những tồn tại, quy định rõ các phương thức triển khai sản xuất quốc phòng và nội dung, trình tự tiến hành, trường hợp áp dụng tương ứng với mỗi phương thức; bảo đảm duy trì và không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm quốc phòng.


Quang cảnh hội nghị.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh Thông tư thay thế Thông tư 132, bảo đảm xác định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, có tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đúng tiến độ, thời gian trình Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thông qua.

File đính kèm:

Nguyên Hải

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.