Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng BTTM

13:48 | 25/09/2023

(Bqp.vn) - Sáng 25/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt BTTM lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng BTTM. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.


Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh, quán triệt, thực hiện Quy định số 1992-QĐ/QUTW ngày 25/5/2023 của Quân ủy Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy, quản lý trong QĐND Việt Nam, Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt BTTM để lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng BTTM. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý là một trong những nội dung đổi mới trong công tác cán bộ, được tiến hành nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.


Các đại biểu dự Hội nghị cán bộ chủ chốt BTTM lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng BTTM.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cho biết, tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ (khóa XIII), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.


Các đại biểu dự Hội nghị Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng BTTM.


Quang cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt BTTM lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng BTTM.

Để có cơ sở nghiên cứu, đánh giá, ghi phiếu tín nhiệm, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn lưu ý, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng và các đồng chí Thủ trưởng BTTM phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người ghi phiếu tín nhiệm. Bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả tín nhiệm. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm, làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Phải lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; lấy kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu; gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể để đánh giá và ghi phiếu tín nhiệm đối với cán bộ.
Các đại biểu lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng BTTM.

Tại hội nghị, các đại biểu đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 06 đồng chí: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

File đính kèm:

Mạnh Hùng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.