Nâng cao chất lượng công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn ở các học viện, trường Quân đội trong tình hình mới

16:12 | 30/03/2023

(Bqp.vn) - Sáng 30/3, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn ở các học viện, trường Quân đội trong tình hình mới”. Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì hội thảo.


Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn ở các học viện, trường Quân đội trong tình hình mới”.

Các ý kiến, tham luận tại hội thảo đều khẳng định, những năm qua, công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong Quân đội luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, thực tiễn xây dựng Quân đội; tích cực đổi mới toàn diện về lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục khoa học xã hội và nhân văn; quan tâm đổi mới mô hình, mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp, phương tiện dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn. Công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong các nhà trường Quân đội luôn đảm bảo đúng định hướng của Đảng, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, năng lực toàn diện của đội ngũ cán bộ Quân đội. Từ kết quả đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại, đại biểu tập trung làm rõ và đề xuất những giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên; hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu phù hợp với các chương trình giáo dục khoa học xã hội và nhân văn của Tổng cục Chính trị ban hành từ năm 2018 đến nay, làm cơ sở thống nhất giảng dạy trong các học viện, trường Quân đội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào nâng cao chất lượng giảng dạy các môn giáo dục khoa học xã hội và nhân văn.


Trung tướng Nguyễn Văn Đức phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn là một nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, một hoạt động trọng yếu của công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Văn Đức đề nghị các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, yêu cầu đổi mới công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong các học viện, nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo…

File đính kèm:

Thùy Linh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.