Từ tư duy giữ nước đến Học thuyết quân sự Việt Nam

10:57 | 23/08/2012

(Bqp.vn) - Khác với “đường lối quân sự” và “nghệ thuật quân sự” là những khái niệm đã được dùng quen thuộc ở Việt Nam, khái niệm “Học thuyết quân sự Việt Nam” còn có thể gây nên nhiều tranh cãi. Tuy đã được nhiều nhà nghiên cứu đồng tình nhưng nó chưa được các tổ chức Nhà nước chính thức sử dụng, cũng chưa được định nghĩa cụ thể trong bất cứ bộ từ điển hay từ điển bách khoa nào của Việt Nam.

Nhưng xưa nay các sự vật vốn có trước khái niệm chứ không chỉ ra đời từ khi con người đặt tên cho nó. Những trang sách dưới đây muốn chứng minh rằng trong lịch sử đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam, không những đã xuất hiện một nền nghệ thuật quân sự giữ nước mà đã xuất hiện một dạng học thuyết quân sự bao gồm cả hệ thống tri thức, hệ thống quan điểm, luận điểm chỉ đạo nghệ thuật quân sự giữ nước, không giống học thuyết quân sự của các nước xuất thân từ các đế chế có quân đông, tiềm lực lớn, học thuyết quân sự của nước nào cũng không phải là bộ phận của khoa học quân sự, không đồng nhất với nghệ thuật quân sự. Nó thuộc hệ tư duy chỉ đạo chi phối hệ thống chỉ huy các lực lượng vũ trang.

Nước nhỏ yếu không thể vận dụng đúng quan điểm, phương thức của nước lớn mạnh. Người bị trị, bị xâm lược không thể vận dụng đúng quan điểm, phương thức của kẻ thống trị và xâm lược. Quan điểm và phương thức ứng xử khác nhau thì khái niệm, nội dung học thuyết quân sự cũng khác nhau. Chính vì lẽ đó, Học thuyết quân sự Việt Nam không thể lấy khái niệm của nước ngoài rồi điền mấy nội dung vào từng danh mục, trong khi trên thế giới chưa có một định nghĩa chung về học thuyết quân sự.

Những bài viết trong tập nghiên cứu này không viết xong cùng một lúc mà đã được viết qua nhiều năm tháng. Nhiều bài đã được công bố trên các tạp chí lý luận hoặc đã được in thành sách. Xếp vào một công trình có hệ thống không tránh khỏi có những ý bị nhắc lại, những liên hệ thực tế có những điều đã diễn ra cách đây mấy năm. Nhưng tất cả đều nhằm phục vụ cho một chủ đề: Từ tự giữ nước có những nét riêng, ở Việt Nam đã hình thành một Học thuyết quân sự, có tác giả đề xướng, có tác phẩm chứng minh, dù còn hay mất,nhưng các tác phẩm đó đã thực sự ra đời. Trải qua thăng trầm, nó có bước phát triển nhảy vọt trong thời đại Hồ Chí Minh. Những quan điểm chỉ đạo của nó là những điều mọi thế hệ cầm quyền phải tuân thủ trong sự nghiệp giữ nước.

Mặc dù đã được rất nhiều nhà nghiên cứu cổ vũ và chỉ dẫn, cá nhân tác giả chịu trách nhiệm về những luận điểm được khái quát trong quá trình nghiên cứu và vui mừng tiếp nhận mọi thẩm định của đông đảo bạn đọc.

File đính kèm:

(Bách khoa Tri thức Quốc phòng toàn dân)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.