Thông tư quy định chế độ kiểm kê tài sản công trong Bộ Quốc phòng

17:00 | 12/11/2019

(Bqp.vn) - Ngày 05/11/2019, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 170/2019/TT-BQP quy định chế độ kiểm kê tài sản công trong Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Thông tư này quy định chế độ kiểm kê tài sản công trong Bộ Quốc phòng (kiểm kê tài sản công) theo định kỳ hàng năm và theo quyết định kiểm kê, đánh giá lại tài sản công của Thủ tướng Chính phủ tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong công tác kiểm kê tài sản công.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng được giao theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản công; doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đã được giao quản lý, sử dụng tài sản công không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Thông tư số 91/2009/TT-BQP ngày 28/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ kiểm kê hàng năm của Bộ Quốc phòng (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm:

Quang Sơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.