Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác của Ngành Thi hành án Quân đội

08:50 | 17/10/2018

(Bqp.vn) - Thực hiện chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Quốc phòng, Cục Thi hành án đã chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng xây dựng dự thảo Tờ trình và Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác của Ngành Thi hành án Quân đội.

Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn chỉnh văn bản, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Tờ trình và Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác của Ngành Thi hành án Quân đội (xem File đính kèm!).

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, hoặc Cổng Thông tin điện tử BQP theo địa chỉ info@mod.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Quang Sơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.