Báo chí góp phần lan tỏa, làm sáng rõ phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

17:08 | 21/06/2024

(Bqp.vn) -  Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, giúp đỡ của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thời gian qua, công tác tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần lan tỏa, làm sáng rõ phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh chung với phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội, tháng 6/2024.

Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương, Quân đội đã phối hợp tuyên truyền đậm nét nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là công tác huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đối ngoại quốc phòng, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia… Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao trong tham mưu với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về chỉ đạo công tác báo chí, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền công tác biên giới; nhất là chỉ đạo tuyên truyền báo chí trước các sự kiện chính trị quan trọng, nhạy cảm của đất nước, quốc tế bảo đảm chủ động, chặt chẽ, đúng định hướng. Trọng tâm trong năm 2023 đã triển khai Kết luật số 57 của Bộ Chính trị về Chiến lược Thông tin đối ngoại giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ; gần đây là phối hợp tham mưu với Chính phủ về chủ trương xây dựng Luật Báo chí sửa đổi.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (nay là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng năm 2023 tại Hội nghị Tổng kết công tác báo chí toàn quân, tháng 01/2024.

Chấp hành chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời, đậm nét các sự kiện, hoạt động quân sự, quốc phòng, tuyên truyền về Quân đội. Do có sự chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, công tác tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tuyên truyền về QĐND Việt Nam năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục được đẩy mạnh đậm nét, tạo được những dấu ấn mới. Ở cấp toàn quân, trong năm 2023, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) liên hệ, phối hợp, tạo điều kiện cho hơn 3.000 lượt phóng viên trong nước; gần 200 lượt phóng viên báo chí nước ngoài tham dự, tuyên truyền các sự kiện, hoạt động quân sự, quốc phòng. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, tổ chức cho hơn 100 phóng viên tham gia các đoàn đi thăm Trường Sa, Nhà giàn DK1 tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng kế hoạch giới thiệu hơn 150 phóng viên đến 75 đầu mối cơ quan, đơn vị viết bài tuyên truyền về Quân đội; tiếp nhận, tạo điều kiện cho hơn 320 lượt phóng viên đến đưa tin, tuyên tuyền các hoạt động luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt các lực lượng Quân đội tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ở cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tích cực phối hợp, liên hệ, tiếp nhận, tạo điều kiện tốt nhất cho hàng nghìn lượt phóng viên các cơ quan báo chí thâm nhập thực tế, đưa tin, tuyên truyền về kết quả các hoạt động tiêu biểu của cơ quan, đơn vị. Toàn quân chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật, đề án, quy hoạch của Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác báo chí. Tổng cục Chính trị kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các đề án, kế hoạch, bảo đảm công tác báo chí Quân đội được triển khai thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, nền nếp, đúng định hướng, đạt hiệu ứng truyền thông tốt và không có sai sót; được Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí và dư luận đánh giá cao.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn tặng hoa chúc mừng Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Báo chí Trung ương và địa phương, báo chí Quân đội đã tập trung tuyên truyền đậm nét, đúng định hướng các hội nghị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, kết quả xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; kết quả nửa nhiệm kỳ toàn quân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các hoạt động SSCĐ, công tác dân vận, vui Xuân, đón Tết của bộ đội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tuyên truyền kịp thời, chặt chẽ về công tác tuyển quân, ra quân huấn luyện, hội thao, hội thi, diễn tập, không để sai sót. Đặc biệt gần đây, báo chí đã tuyên truyền rất đậm nét, đạt hiệu ứng truyền thông rất cao về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, làm nổi bật vai trò, những đóng góp của Quân đội cũng như những tình cảm sâu đậm của nhân dân dành cho Quân đội, dành cho “Bộ đội Cụ Hồ”.

Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội chụp ảnh chung tại Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam -Trung Quốc lần thứ 8, tháng 4/2024.

Bên cạnh đó, báo chí đã tập trung tuyên truyền đậm nét các sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng cả ở trong nước và nước ngoài trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024. Các cơ quan báo chí chủ chốt của Trung ương đã quan tâm phối hợp, chỉ đạo phóng viên thường trú đưa tin, tuyên truyền kịp thời các sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng ở nước ngoài, chú trọng khẳng định trách nhiệm, đóng góp của Việt Nam trên các diễn đàn quân sự, quốc phòng đa phương ở khu vực và thế giới; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Quân đội, của đất nước; đồng thời, làm cho bạn bè, cộng đồng quốc tế hiểu biết đúng đắn, đầy đủ hơn về chính sách quốc phòng của Việt Nam. Trong năm 2023, nhất là bước vào năm 2024, tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, về Quân đội đã được các cơ quan báo chí đồng loạt tăng thời lượng và nâng cao chất lượng. Nhiều cơ quan báo chí đã chú trọng xây dựng các vệt bài, các chương trình tuyên truyền chuyên đề, xây dựng kế hoạch tuyên truyền riêng về Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Các tin, bài của đã tập trung làm nổi bật hơn hình ảnh, truyền thống, bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, của “Bộ đội Cụ Hồ”; nhất là trong chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trong giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền đậm nét tinh thần, trách nhiệm, hoạt động SSCĐ của bộ đội trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiều cơ quan báo chí đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị Quân đội đầu tư tổ chức nhiều sự kiện, chương trình truyền thông có chất lượng, tạo hiệu ứng tốt, được dư luận đánh giá cao.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tháng 5/2024.

Đội ngũ phóng viên chuyên trách các cơ quan báo chí ngày càng chuyên nghiệp hơn trong tác nghiệp, đưa tin, tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng. Nhiều phóng viên đã không quản ngại khó khăn, vất vả, với trách nhiệm cao đối với Quân đội, tình cảm, tình yêu đối với bộ đội đã dấn thân, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ trên mọi vùng, miền đất nước, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo; linh hoạt, sáng tạo xây dựng các tuyến tin, bài, chương trình chuyên đề phản ánh các hoạt động của bộ đội, của Quân đội có sức lan tỏa lớn, có ý nghĩa động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên mọi miền đất nước; góp phần làm cho nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè, cộng đồng quốc tế thêm yêu mến, tin tưởng “Bộ đội Cụ Hồ”.

Phóng viên các cơ quan báo chí Quân đội trao đổi chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng hành cùng với báo chí cả nước, báo chí Quân đội tiếp tục đạt được nhiều thành công, kết quả quan trọng. Báo chí Quân đội luôn chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng cung cấp thông tin và định hướng dư luận; phát huy tốt vai trò tiên phong, nòng cốt trong tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương xây dựng, đăng phát, chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực về hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng. Các cơ quan báo chí Quân đội tích cực hưởng ứng xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và tham gia các giải thưởng báo chí; phấn đấu xây dựng Báo chí Cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024) diễn ra chiều 16/6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao, trân trọng sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan báo chí với sự nghiệp xây dựng Quân đội nói chung và công tác báo chí Quân đội nói riêng; đồng thời nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng rất mong các Ban, Bộ, ngành Trung ương, trực tiếp là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị toàn quân để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, về Quân đội, đặc biệt là tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Triển  lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2.

File đính kèm:

Nguyễn Bằng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.