Bộ Tổng Tham mưu sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học

14:02 | 19/06/2024

(Bqp.vn) - Sáng 19/6, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số điểm cầu trong toàn quân. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, học viện, nhà trường trong toàn quân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Giáo dục đại học; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới từ thực tiễn; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99 của Chính phủ cho phù hợp với đặc thù Quân đội.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Giai đoạn 2019 - 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo đại học quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Luật Giáo dục đại học và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành. Hệ thống nhà trường Quân đội được tổ chức, sắp xếp từng bước tinh, gọn, nhiều nội dung được xây dựng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Chương trình đào tạo được xây dựng và thường xuyên được rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, kế thừa và liên thông; đã mở mới 12 mã ngành đào tạo, hoàn chỉnh 236 chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; xây dựng mới 56 chương trình đào tạo; điều chỉnh, bổ sung 246 chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, bảo đảm sát tình hình, nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của đơn vị. Tổ chức và phương pháp dạy học có nhiều đổi mới. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thường xuyên được kiện toàn, cơ bản đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng và từng bước được chuẩn hóa. Đến nay, 98,09% nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học trong Quân đội có trình độ đại học trở lên, trong đó có 62,20% trình độ sau đại học; có 12 giáo sư, 304 phó giáo sư, 16 nhà giáo ưu tú. Riêng đội ngũ nhà giáo có 77,18% trình độ sau đại học.

Cùng với đó, công tác tuyển sinh, tạo nguồn đào tạo thực hiện đúng quy chế, chất lượng được giữ vững. Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, chú trọng, nhiều đề tài, nhiệm vụ, sản phẩm khoa học được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Công tác hợp tác đào tạo được mở rộng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo được đầu tư và ngày càng hiện đại. Cán bộ, nhân viên qua đào tạo, bồi dưỡng có phẩm chất, năng lực, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ và có khả năng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Tuy nhiên, một số quy định của Luật Giáo dục đại học và văn bản quy định, hướng dẫn thi hành còn chưa phù hợp với Quân đội, gây khó khăn trong thực hiện, cần có sự phối hợp với các Bộ, ngành đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung trong thời gian tới.


Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh nghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cùng những ý kiến tâm huyết của các đại biểu; biểu dương các cơ quan, đơn vị, nhà trường toàn quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sớm ban hành nghị quyết, kết luận, chỉ thị, kế hoạch, đề án, dự án để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Luật Giáo dục đại học và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành vẫn còn những tồn tại, khó khăn, bất cập, cần phải khắc phục, tháo gỡ trong thời gian tới.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục đại học trong Quân đội tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc, hiểu sâu, kỹ các nội dung của Luật Giáo dục đại học và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành. Các cơ sở giáo dục đại học trong Quân đội cần khai thác, tận dụng tối đa mọi nguồn lực để đầu tư, xây dựng cơ sở giáo dục chính quy, thông minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tạo uy tín để thu hút nhiều thí sinh giỏi vào đào tạo và nhiều cán bộ, nhiều nhà khoa học có trình độ, năng lực, kinh nghiệm về các nhà trường công tác hoặc tham gia hoạt động đào tạo của nhà trường. Tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học ngoài Quân đội và ở nước ngoài, nhất là hợp tác trong các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa giảng viên, nhà khoa học, học viên, sinh viên. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tuyển sinh quân sự; mở ngành đào tạo; xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo; dạy học ngoại ngữ; kiểm định; tổ chức hội nghị giao ban giữa hai Bộ hàng năm...


Quang cảnh hội nghị tại các điểm cầu - ảnh chụp qua màn hình.

Về đề xuất, kiến nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh thống nhất báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Nghị định số 99) cho phù hợp; giao Cục Nhà trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Ban, Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện các kiến nghị, đề xuất về việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99, kịp thời báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng xem xét, giải quyết. Cục Nhà trường nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các cơ quan, các cơ sở giáo dục đại học, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo sơ kết, báo cáo lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, trình lãnh đạo Bộ Quốc phòng xem xét, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

File đính kèm:

Nguyễn Bằng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.