Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 169/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới

14:46 | 18/09/2019

(Bqp.vn) - Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BQP ngày 10/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Quốc phòng.

Thực hiện Kế hoạch số 8341/KH-BST ngày 05/8/2019 của Trưởng Ban soạn thảo về soạn thảo Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới.

Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng hoàn thiện dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn chỉnh văn bản, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Tờ trình, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia (xem File đính kèm!).

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; hoặc Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng qua địa chỉ email: info@mod.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Quang Sơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.